عنوان مقاله ترجمه شده:لایه‌نشانی الکتریکی پوشش‌های نانوکامپوزیتی پلی‌آنیلین- مونت‌موریلونیت بر فولاد ضدزنگ 316L جهت ممانعت از خوردگی آن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Electrodeposition of polyaniline-montmorrilonite nanocomposite coatings on 316L stainless steel for corrosion prevention
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Springer Science+Business Media Dordrecht10
چکیده فارسی:سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- مونت‌موریلونیت (MMT) بر سطح فولاد ضدزنگ 316L (316L SS) با استفاده از روش گالوانواستاتیک مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش‌های سنتز شده به وسیله اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، اسپکتروسکوپی جذبی UV-vis و میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مشخصه‌یابی شده‌اند. عملکرد ضدخوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- MMT در محیط اسید هیدروکلریک M 5/0 از روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و اسپکتروسکوپی آمپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ خوردگی 316L SS پوشش داده شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- MMT، تقریباً 540 برابر کمتر از 316L بدون پوشش بوده و خوردگی بالقوه از V 386/0- در مقابل Ag/AgCl برای 316L SS بدون پوشش تا V 040/0- در مقابل Ag/AgCl برای الکترودهای 316L SS پوشش داده شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- MMT افزایش یافته است. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی حاکی از آن می‌باشند که 316L SS پوشش داده شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- MMT داری خواص بازدارندگی خوبی با بازدهی متوسط تقریباً %8/99 در چگالی جریان mA cm-2 75/0 اعمالی بر 316L SS خورده شده در محیط اسیدی می‌باشد. نتایج این تحقیق به روشنی ثابت می‌کند که نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- MMT دارای پتانسیل بالقوه‌ای جهت حفاظت از 316L SS در مقابل خوردگی در محیط اسیدی می‌باشد.
چکیده انگلیسی:The synthesis of polyaniline- montmorrilonite (MMT) nanocomposite coatings on 316L stainless steel (316L SS) surface has been investigated by using the galvanostatic method. The synthesized coatings were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), UVvisible absorption spectrometry and Scanning Electron Microscopy (SEM). The anticorrosion performances of polyaniline-MMT nanocomposite coatings were investigated in 0.5 M HCl medium by the potentiodynamic polarization technique and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). The corrosion rate of polyaniline-MMT nanocomposite coated 316L SS was found ∼540 times lower than bare 316L SS and potential corrosion increased from −0.386 V versus Ag/AgCl for uncoated 316L SS to −0.040 V versus Ag/AgCl for polyaniline-MMT nanocomposite coated 316L SS electrodes. Electrochemical measurements indicate that polyaniline-MMT nanocomposite coated have good inhibiting properties with mean efficiency of ~99.8 % at 0.75 mA cm −2 current density applied on 316L SS corrosion in acid media. The results of this study clearly ascertain that the polyaniline-MMT nanocomposite has an outstanding potential to protect 316L SS against corrosion in an acidic environment.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید