عنوان مقاله ترجمه شده:فناوری اطلاعات باعث تقویت مهندسی مجدد فرآیند تجاری می گردد.
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:IT ENABLED BUSINESS PROCESS REENGINEERING
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013International Journal of Information Technology & Management Information System11
چکیده فارسی:افزایش سطح رقابتی از مشخصه ی دنیای امروز بشمار می رود، شرکت ها برای افزایش سهم تجاری خود بمنظور کسب سود باید خود را با تغییرات محیط وفق دهند. در نتیجه، تغییرات بسیاری در روشهای کسب و کار در حال ظهور است. یکی از این تغییرات مهندسی مجدد فرآیند تجاری است (BPR)، که به عنوان بازاندیشی اساسی و طراحی مجدد رادیکال های فرآیند کسب و کار برای دستیابی به پیشرفت های چشمگیر در مواقع بحرانی، اقدامات ارزیابی عملکرد تعریف شده است. مهندسی مجدد فرآیند تجاری(BPR) با نام های بسیاری، از جمله 'فرایند هسته ای طراحی مجدد'، 'مهندسی صنایع جدید یا `کار زیرکانه تر` شناخته می شود. تمامی این ها بر مفهوم تمرکز بر روی یکپارچه سازی طراحی مجدد تجاری و بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) برای حمایت از کار مهندسی مجدد، دلالت دارد. فناوری اطلاعات (IT) یکی از تقویت کننده های بالقوه ی مهندسی مجدد فرآیند تجاریBPR، می باشد. این مقاله، مطالعه ی موردی از “Hindalco, Hirakud” با بکارگیری تکنیک های مهندسی مجد فرآیند تجاری و مزایای حاصل از آن را ارائه می دهد. هدف از این مقاله ارائه تاثیر فنائوری اطلاعات (IT) بر اصلاح فرآیند تجاری می باشد.
چکیده انگلیسی:Today's environment is characterized by increasing levels of competition. Enterprises wanting to increase their market share or obtain profits must adapt to changes in the environment. Consequently, many changes in business methods are beginning to appear. One of them is business process reengineering (BPR), defined as the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvementsin critical, contemporary measures of performance. Business Process Reengineering (BPR) is known by many names, such as ‘core process redesign’, ‘new industrial engineering’ or ‘working smarter’. All of themimply the same concept that focuses on integrating both business process redesign and deployment of information technologies (IT) to support the reengineering work. Among the potential enablers of BPR is information technology (IT). This paper presents a case study of “Hindalco, Hirakud” employing business process reengineering techniques and the benefits that it gained from it.The main objective of this paper is to present the impacts of information technology (IT) in business process renovation.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید