عنوان مقاله ترجمه شده:عوامل مؤثر بر اعتماد در شبکه های بانکی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Journal of Economic Behavior & Organization
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Elsevier-Journal of Economic Behavior & Organization13
چکیده فارسی:این مقاله عوامل مؤثر بر اعتماد در شبکه های بانکی را بررسی و بنابراین چندین نیروی مؤثر در اثر پایداری شبکه ها را شناسایی می کند. با استفاده از مجموعه داده منحصر به فرد از 249 بانک پس انداز در آلمان، نتایج تجربی نشان می دهد که تعامل قوی با هماهنگ کننده های مرکزی، ایجاد اعتماد در بین شبکه را پشتیبانی می کند. بانک های بزرگ و بانک های با حالت رقابتی شدید و درآمد بالا، کمتر در رابطه عمیق با شبکه سرمایه گذاری می کنند. علاوه برآن، اعتماد خود بانک یک مؤلفه مرتبط با ایجاد اعتماد می باشد. اگر بانک ها باور کنند که می توانند بر تصمیمات گروه بانکی تاثیر بگذارند، تمایل بیشتری به اعتماد دارند. این یافته ها به توضیح نحوه عملکرد مناسب شبکه های بانکی حتی در دوره های بحران مالی کمک می کند.
چکیده انگلیسی:This paper investigates the determinants of trust in banking networks and, thus, identifies several forces determining the stabilizing effect of networks. Using a unique dataset of 249 German savings banks, the empirical results show that intense interaction with central coordinators supports trust-building within the network. Larger banks and banks with strong competitive standing and high income invest less in a deeper relationship the network. Moreover, bank’s own trustworthiness is a relevant component in building trust. The banks are more willing to trust if they believe that they can influence banking group’s decisions. These findings may help to explain how banking networks can function well even in periods of financial the crisis.with
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید