عنوان مقاله ترجمه شده:عامل انسانی : سرمایه گذاری در سرمایه نیروی انسانی ،بهره وری ، و بین المللی سازی SME
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The human factor: Investments in employee human capital, productivity, and SME internationalization
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Journal of International Management14
چکیده فارسی:بین المللی سازی فواید بسیاری را برای SME ها پیشنهاد می دهد ولی بدست اوردن و موفقیت در انجام ان مشکل است. برخلاف اکثریت فعالیت های صورت گرفته در بین المللی سازی SME ،که بر نقش کارآفرین در فرآیند بین المللی سازی تمرکز می کند ، فرضیه این مطالعه این است که در SME ها سرمایه گذاری در سرمایه نیروی انسانی کل سازمان زمانی که با استراتژی بین المللی سازی انتخاب شده به دقت کالیبره و تنظیم شده باشد ارزش خود را نشان خواهد داد . یافتیم که سرمایه گذاری های در سطح بنگاه در سرمایه نیروی انسانی برای بهره وری نیروی کار و بین المللی سازی در بین المللی ساز های سریع ضروری هستند ولی برای شرکت هایی که در حال بین المللی شدن غیرسریع و کند هستند ضروری نیست .
چکیده انگلیسی:Internationalization offers many strategic benefits to SMEs, but is not easy to accomplish. In contrast to much of the work on SME internationalization, which focuses on the role of the entrepreneur in the internationalization process, the premise of this study is that in SMEs, the investment in the human capital of the entire organization pays off when it is carefully calibrated with the chosen internationalization strategy. We find that firm-level investments in employee human capital are critical for the labor productivity and internationalization in fast internationalizers, but not for those firms that internationalize more slowly.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید