عنوان مقاله ترجمه شده:ظهور حرفه ای نوین در مهندسی: سرمربی تصمیم
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A New Engineering Profession is Emerging: Decision Coach
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016IEEE ENGINEERING MANAGEMENT REVIEW,8
چکیده فارسی:بیش از نیمی از تصمیمات پیش روی مدیران اجرایی شرکتها، در ارتباط با توسعه یا سرمایه گذاری بر روی تولیدات جدید و فعلی، خدمات، یا مناطق جغرافیایی است. این تصمیمات هم از نظر فنی و هم سازمانی پیچیده هستند. درنتیجه، بنظر میرسد این تصمیمات باید بصورت تیمی، متشکل از وظایف گوناگون: تحقیقات، مهندسی، بازاریابی، فروش، تولید، روابط عمومی، و حقوقی گرفته شود. تصمیم گیری استراتژیک تبدیل به یک تیم ورزشی شده است. بمنظور کمک در اتخاذ فرآیندهای صحیح، بکارگیری ابزار صحیح، کمک در یادگیری، و مدیریت پروژه ها، تیم ها نیازمند سرمربی هستند. در این مقاله درباره ظهور یک حرفه، سرمربی تصمیم، صحبت می کنیم. در همین راستا، درباره اینکه چرا اغلب سرمربیان تصمیم احتمالا این حرفه را به عنوان مهندسان تصمیم آغاز می کنند توضیحاتی ارائه می دهیم
چکیده انگلیسی:More than half of the decisions faced by corporate executives deal with expansion or investment in new and existing products, services, or geographies. These decisions are complicated technically and organizationally. As a result, the decisions tend to be made by teams from multiple functions: research, engineering, marketing, sales, manufacturing, public relations, and legal. Strategic decision making has become a team sport. Teams need coaches to help pick the right processes; apply the right tools; facilitate learning; and manage projects. This article is about an emerging profession: decision coach. The article explains why most decision coaches will probably begin their coaching careers as decision engineers.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید