عنوان مقاله ترجمه شده:طراحی و تحلیل مقایسه ای عملکرد رگولاتور ولتاژ اتوماتیک کنترل شده بصورت PID که با استفاده از روابط بهینه سازی بسیار تنظیم شده است
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Design and Comparative Performance Analysis of PID Controlled Automatic Voltage Regulator tuned by Many Optimizing Liaisons
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20126
چکیده فارسی:در این مقاله به بررسی کنترلر تناسبی، انتگرالی، و مشتقی (PID) برای یک رگولاتور ولتاژ اتوماتیک (AVR ) که با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تازه معرفی شده ازدحام ذرات ساده سازی شده که با نام الگوریتم روابط بهینه سازی بسیار (MOL) می پردازد. MOL با انتخاب تصادفی ذره مد نظر برای به روز رسانی، بجای تکرار کل ازدحام در PSO اصلی، شناخته شده ترین موقعیت ذره را حذف کرده و تنظیم پارامترهای رفتاری را ساده تر می سازد. روش بکارگرفته شده با الگوریتم PSO یکاررفته در گذشته مقایسه میشود. برای بررسی عملکرد، تحلیل پاسخ گذرا، تحلیل نمودار بود و تحلیل روت لوکاس بطور دقیق توضیح داده شده اند. تحلیل پایداری از طریق تغییر ثابت های زمانی تقویت کننده، محرک، ژنراتور و سنسور در بازه 50%- تا 50%+ با اندازه گام 25% به ترتیب انجام شده است. نتایج این تحلیل ها با استفاده از الگوریتم MOL نسبت به تحلیل کنترلر PID با استفاده از الگوریتم PSO بهتر هستند.
چکیده انگلیسی:This paper deals with the design of Proportional, Integral, and Derivative (PID) controller to an Automatic Voltage Regulator (AVR) tuned by recently developed Simplified Particle Swarm Optimization algorithm so called, Many Optimizing Liaisons (MOL) algorithm. MOL simplifies the original PSO by randomly choosing the particle to update, instead of iterating over the entire swarm thus eliminating the particle’s best known position and making it easier to tune the behavioural parameters. The proposed method is compared with the earlier used PSO algorithm. For performance studies; Transient response analysis, Bode plot analysis and Root locus analysis are explained in details. The robustness analysis is done by varying the time constants of amplifier, exciter, generator & sensor in the range of -50% to + 50% with a step size of 25% respectively. The results of these analyses using the MOL algorithm are found to be better with respect to the analysis of the PID controller using PSO algorithm.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید