عنوان مقاله ترجمه شده:طراحی رادارهای CFAR با استفاده از سنجش فشرده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Design of CFAR Radars using Compressive Sensing
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20162016 IEEE Radar Conference (RadarConf)6
چکیده فارسی:در این مقاله ما الگوریتم GLRT-MP که تکنیک های سنجش فشرده و تئوری تشخیص کلاسیک را ترکیب کرده و به جستجوی کاربرد آن در آرایه های اسپارس می پردازد، را معرفی خواهیم کرد. آرایه های اسپارس، آرایه های بزرگ کم نمونه برداریی شده با فاصله بندی غیر همگن هستند که در ازای لوب های جانبی زیاد رزولوشن بالایی ایجاد می کنند. تکنیک های سنجش فشرده قادر به کاهش تاثیرات ناخواسته آرایه های بزرگ بوده در حالی که تئوری تشخیص کلاسیک راهی برای انجام تشخیص با حفظ احتمال هشدار اشتباه مورد نظر، فراهم می کند. ما GLRT را در هر دو حالت معلوم و غیر معلوم بودن قدرت نویز تحلیل کرده که در صورت عدم معلوم بودن آن، مجاز به طراحی رادار CFAR هستیم. برای اثبات نتایج به دست امده، مقادیر عددی ارائه خواهیم داد.
چکیده انگلیسی:In this work we propose the GLRT-MP algorithm which combines compressed sensing techniques and classical detection theory and explores its application to sparse arrays. Sparse arrays are large undersample arrays with nonuniform spacing that provides high resolution at the cost of high sidelobes. Compressed sensing techniques are able to minimize the undesired effects of the large array, while classical detection theory provides a way to perform detection while maintaining a desired false alarm probability. We provide analysis of the GLRT when the noise power is known and unknown, the latter which will allow one to design a CFAR radar. We provide numerical results to verify our results.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید