عنوان مقاله ترجمه شده:ضدیت با مصرف به مثابهِ ابزاری جهت حفظ مشاغل
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Anti-consumption as a means to save jobs
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010European Journal of Marketing10, 15
چکیده فارسی:هدف: هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که انگیزه‎های مختصِ فرد، تا چه اندازه باعث مشارکت مصرف کننده در طرح بایکوت‎ می‎شود و انگیزه‎های مختلفِ پذیرندگان (نوآوران، کُندکاران) تا چه اندازه با هم فرق دارند. این پژوهش به دنبال شرحِ این موضوع است که انگیزه‎های بایکوت تا چه اندازه در مقاومت مشتری و ضدیت با مصرف جای دارند. طراحی/متدولوژی/رویکرد- رویکرد این مقاله، آمیزه‎ای از روشهای کمّی و کیفی است. مطالب یا پُست‎های اینترنتیِ 790 حامیِ بایکوت را با استفاده از یک تحلیل محتوا، آنالیز کردیم. ربط‎مندیِ انگیزه‎های مختلف را از طریق تحلیل فراوانی مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل احتمالِ وقوع را نیز جهت واکاویِ انگیزه‎های خاصِ هر بخش بکار گرفته‎ایم. یافته‌ها – این پژوهش با استفاده از مثالی از نقل مکانِ کارخانه، چندین انگیزه‎ی خاصِ فردی را که وابسته به علتِ بایکوت هستند، شناسایی می‎کند و تایید میکند که انگیزه‎های پذیرندگان مختلف، با هم فرق دارد. افرادی که شخصاً تحت تاثیر قرار گرفته‌اند یا احساس همبستگی با کسانی دارند که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، زودهنگام‌تر از سایرین به طرح بایکوت می‌پیوندند، اما کسانی که دیرتر به بایکوت ملحق میشوند، نقاط قوت و ضعف بایکوت را منطقی‌تر می‌سنجند. محدودیتهای پژوهشی/ره‌آوردها- پژوهش‌های بیشتری باید روشهای پژوهشیِ کیفی را بکار گیرند تا از ثبات یافته‌ها اطمینان یابند. رواییِ خارجی نیز باید برای انواع بایکوتهای مختلف آزموده شود. ره‌آوردهای عملی- برخی مشتریان به این دلیل به بایکوت‌ها ملحق می‎شوند که با کسانی که تحت تاثیر اقدامات یک شرکت قرار گرفته‎اند، احساس همبستگی می‎کنند (بایکوت‎کنندگانِ مقاومتی)؛ اما سایر افراد کلاً اقتصاد بازارِ آزاد را مورد انتقاد قرار میدهند و عموماً مستعدِ بایکوت کردنِ هر شرکتی می‎باشند (بایکوت‎کنندگانِ ضدیت با مصرف). شرکتها باید مطمئن شوند که هر دو نوع بایکوت کننده‌ها، خود را در قبال جامعه مسئول می‎دانند. اصالت/ ارزش- پژوهشِ حاضر شواهدی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه انگیزه‌های بایکوت، وابسته به مورد هستند. بعلاوه، این نخستین پژوهشی است که نشان می‌دهد انگیزه‌های پیوستن به یک بایکوت، تا چه اندازه در طول زمان تغییر میکنند.
چکیده انگلیسی:Purpose – The paper aims to explore how idiosyncratic motives drive participation in consumer boycotts and how the motives of different adopters (e.g. innovators, laggards) differ. The study seeks to describe how boycott motives are embedded in the fields of consumer resistance and anti-consumption. Design/methodology/approach – The paper applies a mixed-method approach of qualitative and quantitative methods. Internet postings of 790 boycott supporters are analyzed by means of a content analysis. The relevance of different motives is examined via frequency analysis. Contingency analysis is applied to explore segment-specific motives. Findings – Using the example of factory relocation, the study identifies several idiosyncratic motives that are contingent to the boycott cause. Additionally, it confirms that the motives of different adopters differ. Individuals who are personally affected or feel solidarity with those affected join the boycott relatively early whereas those who join later consider the pros and cons of the boycott more rationally. Research limitations/implications – Further research should apply quantitative research methods to ensure the stability of the findings. The external validity needs to be tested for different boycott types. Practical implications – Some consumers join boycotts because they feel solidarity with those affected by the actions of a company (resistance-boycotter), whereas others generally criticize the free-market economy and are generally prone to boycott any company (anti-consumption-boycotters). Companies need to ensure that both types of boycotters consider them socially responsible. Originality/value – This study provides evidence that boycott motives are case-contingent. Additionally, this is the first study to demonstrate how motives for joining a boycott vary in the course of time.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید