عنوان مقاله ترجمه شده:سیستم های کامپیوتری نسل آینده اینترنتِ اشیاء(IoT): یک چشم انداز، عناصر معماری و مسیرهایِ آینده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Future Generation Computer Systems14
چکیده فارسی:سنجشِ فراگیر که توسطِ تکنولوژی هایِ شبکه ی حسگرِ بی سیم(WSN) فعال شده، در بخش های زیادی از زندگیِ روزمره ی مدرن قطع شده است. این مسئله توانایی برای اندازه گیری، استنباط و درکِ شاخص های زیست محیطی از اکویِ حساس و منابع طبیعی به محیط های شهری را ارائه می دهد. گسترش این دستگاه ها در یک شبکه ی ارتباطی_محرکی، اینترنتِ اشیاء(IoT) را می سازد، که در آن در سنسورها و محرک ها به صورتِ یکپارچه با محیطِ اطراف ما ترکیب می شوند، و این اطلاعات در سراسرِ پلت فرم ها(Platforms) به منظورِ توسعه ی یک تصویر عملیاتی مشترک(COP) به اشتراک گذاشته می شوند. تحریک توسطِ انطباقِ اخیرِ انواع تکنولوژی های بی سیمِ فعال مانند برچسب های RFID و سنسور تعبیه شده و گره های محرک انجام می شود، IoT از مراحل ابتدایی رشد کرده است و تکنولوژی انقلابیِ بعدی در تبدیلِ اینترنت به یک اینترنتِ به طور کامل یکپارچه در آینده است. همانطور که ما از www(وبِ صفحات استاتیک) به web2(وبِ شبکه های اجتماعی) و از web2 به web3(وبِ محاسبات فراگیر) حرکت می کنیم، نیاز برای داده-بر-تقاضا پرسش های حسیِ مصنوعی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. این مقاله یک چشم اندازِ ابر محور برای اجرا در سراسر جهانِ اینترنتِ اشیاء ارائه می دهد. این کلید، تکنولوژی ها و دامنه های کاربردی که احتمالا راندنِ تحقیقاتِ IoT در آینده ی نزدیک را قادر می سازد، مورد بحث واقع شده است. یک پیاده سازیِ ابری با استفاده از Aneka، که بر اساس تعاملِ ابر های عمومی و خصوصی است، مطرح شده است. ما از دیدگاهِ IoT خودمان توسط گسترشِ نیاز به همگراییِ WSN نتیجه گیری می کنیم، که اینترنت و محاسبات توزیع شده به سمتِ اجتماعِ تحقاقاتِ تکنولوژی است.
چکیده انگلیسی:Ubiquitous sensing enabled by Wireless Sensor Network (WSN) technologies cuts across many areas of modern day living. This offers the ability to measure, infer and understand environmental indicators, from delicate ecologies and natural resources to urban environments. The proliferation of these devices in a communicating–actuating network creates the Internet of Things (IoT), wherein sensors and actuators blend seamlessly with the environment around us, and the information is shared across platforms in order to develop a common operating picture (COP). Fueled by the recent adaptation of a variety of enabling wireless technologies such as RFID tags and embedded sensor and actuator nodes, the IoT has stepped out of its infancy and is the next revolutionary technology in transforming the Internet into a fully integrated Future Internet. As we move from www (static pages web) to web2 (social networking web) to web3 (ubiquitous computing web), the need for data-on-demand using sophisticated intuitive queries increases significantly. This paper presents a Cloud centric vision for worldwide implementation of Internet of Things. The key enabling technologies and application domains that are likely to drive IoT research in the near future are discussed. A Cloud implementation using Aneka, which is based on interaction of private and public Clouds is presented. We conclude our IoT vision by expanding on the need for convergence of WSN, the Internet and distributed computing directed at technological research community.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید