عنوان مقاله ترجمه شده:سیستم های ذخیره و پردازش اطلاعات در فضای ابری بر اساس تکنولوژی یک پارچه سازی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Storage Database System in the Cloud Data Processing on the Base of Consolidation Technology
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Springer International Publishing Switzerland10
چکیده فارسی:در این مقاله، ما انواع ساختارهای پردازش و ذخیره سازی داده ها، یک پارچه سازی داده ها و ذخیره اطلاعات به صورت مشارکتی را مطالعه می کنیم. توجه ویژه ای به استفاده از حجم بزرگی از داده ها در پردازش های کامپیوتری شده است. نشان داده شد که براساس روش های آنالیز تئوری و مطالعات تجربی ساختارهای سیستم های کامپیوتری، شامل سیستم های ناهمگن، تکنولوژی های مخصوص پردازش داده ها، ساختارهای مرتبط با حجم وسیعی از اطلاعات، روش های ارتقاء نرم افزار برای سیستم های ناهمگن، یک پارچه سازی سیستم های ناهمگن کامپیوتری را مقدور ساخته تا بدین ترتیب حجم بسیار وسیعی از داده ها محاسبه و پردازش شوند.
چکیده انگلیسی:In this article we were studying the types of architectures for cloud processing and storage of data, data consolidation and enterprise storage. Special attention is given to the use of large data sets in computational process. Itwas shown, that based on the methods of theoretical analysis and experimentalstudy of computer systems architectures, including heterogeneous, special techniques of data processing, large volumes of information models relevant architectures, methods of optimization software for the heterogeneous systems, it is possible to ensure the integration of computer systems to provide computationswith very large data sets.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید