عنوان مقاله ترجمه شده:سیستم انگشت نگاری صوتی بسیار مقاوم
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Highly Robust Audio Fingerprinting System
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20029
چکیده فارسی:وضعیت زیر را تصور کنید. شما در ماشین خود هستید، به رادیو گوش می دهید و به طور ناگهانی آهنگی را می شنوید که جلب شما را به توجه جلب می کند. این بهترین آهنگ جدیدی است که شما برای مدت زمان طولانی شنیده اید، اما شما اعلام اولیه آن را از دست می دهید و هنرمند این آهنگ را نمی شناسد. هنوزم می خواهید در مورد این موسیقی بیشتر بدانید. چه باید انجام دهید؟ شما می توانید با ایستگاه های رادیویی تماس بگیرید، اما بیش از حد دست و پا گیر است. جالب نیست اگر شما بتوانید چند دکمه تلفن همراه خود را فشار دهید و چند ثانیه بعد تلفن نام هنرمند و عنوان موسیقی که شما گوش می دهید اعلام کند؟ شاید حتی یک ایمیل به ایمیل پیش فرض شما با برخی از اطلاعات تکمیلی ارسال کند. در این مقاله ما یک سیستم انگشت نگاری صوتی ارائه می دهیم که باعث می شود سناریو بالا ممکن شود. با استفاده از اثر انگشت صوتی کلیپ ناشناخته به عنوان یک پرس و جو در مورد اثر انگشت یک پایگاه داده که شامل اثر انگشت یک کتابخانه بزرگ از آهنگها است، کلیپ های صوتی را می توان شناخت. در هسته سیستم ارائه شده روش استخراج اثر انگشت بسیار قوی و راهبرد جستجو اثر انگشت بسیار کارآمد وجود دارد که قادر است اثر انگشت پایگاه داده بزرگی را با منابع محاسباتی محدود جستجو کند.
چکیده انگلیسی:Imagine the following situation. You’re in your car, listening to the radio and suddenly you hear a song that catches your attention. It’s the best new song you have heard for a long time, but you missed the announcement and don’t recognize the artist. Still, you would like to know more about this music. What should you do? You could call the radio station, but that’s too cumbersome. Wouldn’t it be nice if you could push a few buttons on your mobile phone and a few seconds later the phone would respond with the name of the artist and the title of the music you’re listening to? Perhaps even sending an email to your default email address with some supplemental information. In this paper we present an audio fingerprinting system, which makes the above scenario possible. By using the fingerprint of an unknown audio clip as a query on a fingerprint database, which contains the fingerprints of a large library of songs, the audio clip can be identified. At the core of the presented system are a highly robust fingerprint extraction method and a very efficient fingerprint search strategy, which enables searching a large fingerprint database with only limited computing resources.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید