عنوان مقاله ترجمه شده:سنتز در محل و خارج از محل پلی (وینیل الکل) – Fe3O4 نانوکامپوزیت پیشگیرنده شعله
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:In situ and ex situ synthesis of poly(vinyl alcohol)–Fe nanocompositeflameretardants3 O 4
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Particuology8
چکیده فارسی:استفاده از پیش گیرنده های شعله به علت الزامات زیست محیطی محدود می باشد. این مقاله نانوذرات مغناطیسی معمولی را به عنوان یک کلاس جدید غیر سمی و پیش گیرنده شعله معرفی می کند. نانو ذره Fe3O4 هر دو خصوصیت مقاومت حرارتی و پیش گیرندگی در مقابله شعله ماتریس پلی (وینیل الکل) را افزایش می دهد. نانو ذرات از طریق یک واکنش رسوب دهنده بدون استفاده از هیچ گونه گاز بی اثر در دمای اتاق سنتز می شوند. اثر پیش ماده های متفاوت و آکریل آمید بر روی فورمولوژی محصولات مورد بررسی قرار می گیرد. نانوذرات یک رفتار فری‌مغناطیس را در دمای اتاق از خود نشان دادند. برای تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی، نانوذرات Fe3O4 به پلی (وینیل الکل) اضافه شد. در حضور شعله، نانوذرات مغناطیسی در کنار یکدیگر باقی ماندند. نانوذرات پراکنده نقش یک لایه مانع مغناطیسی را بازی می کردند که سرعت تبخیر مواد را کم می کرد و مانعی جلوی شعله های آتش بود و از رسیدن اکسیژن به نمونه در طول تجزیه پلیمر جلوگیری می کرد.
چکیده انگلیسی:Application of flame retardants is limited because of environmental requirements. This work introduces conventional magnetic nanoparticles as a new class of nontoxic and effective flame retardant. Fe enhanced both the thermal stability and flame retardant properties of a poly(vinyl alcohol) matrix. Nanoparticles were synthesized via a simple precipitation reaction without using an inert atmosphere at room temperature. The effects of different precursors and acrylamide on the morphology of the products were investigated. Nanoparticles exhibited a ferrimagnetic behavior at room temperature. To prepare the magnetic nanocomposite, Fe 3 O nanoparticles were added to the poly(vinyl alcohol). In the presence of a flame, the magnetic nanoparticles remained together, showed resistance to dripping and protected the polymer 4 matrix. Dispersed nanoparticles play a role of a magnetic barrier layer, which slows product volatilization and prevents flames and oxygen from reaching the sample during decomposition of the polymer. 3O4
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید