عنوان مقاله ترجمه شده:سلول های بنیادی کشت داده شده به عنوان ابزاری برای سنجش های سم شناسی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Cultured stem cells as tools for toxicological assays
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Journal of Bioscience and Bioengineering6
چکیده فارسی:در 2 دهه گذشته، تکنیک های کشت سلولی هم برای سلول های بنیادی جنینی و هم سلولهای بنیادی بالغ پستانداران توسعه و بهبود یافته است و در حال حاضر به طور گسترده ای در دسترس است. این سلول های بنیادی یا چند توان یا همه توان هستند که آنها را برای استفاده در ارزیابی های آزمایشگاهی سمیت نموی، مطلوب کرده است. مطالعات اخیر کاربردهای مختلفی را برای سلول های بنیادی جنینی و بالغ در آزمایش های سمیت سلولی و سمیت نموی گزارش کرده اند. این کاربردها دارای پتانسیلی جهت فراهم کردن تکنیک های ارزیابی جایگزینی جهت ارزیابی مواد سمی بوده و احتمالا اثرات سمی و نموی جدیدی را نشان می دهند که به دلیل ملاحظات اخلاقی، بررسی آن در انسان دشوار است. در این مقاله مروری، ما برخی از روش های جدید را که از سلول های بنیادی جنینی و بالغ پستانداران در تست های ایمنی سم شناسی استفاده می کنند، توصیف می کنیم.
چکیده انگلیسی:In the last 2 decades, cell culture techniques for both mammalian embryonic stem cells and adult stem cells have developed and improved, and are now widely available. These stem cells are either pluri- or multi-potent, which makes them favorable for use in vitro developmental toxicity assays. Recent studies have reported several applications for embryonic and adult stem cells in cytotoxicity and developmental toxicity testing. These applications have the potential to provide alternative assessment techniques for evaluating toxic substances, and possibly reveal novel toxic and developmental effects that are difficult to investigate in humans because of ethical considerations. In this review, we describe some of the new approaches that use mammalian embryonic and adult stem cells in toxicological safety testing.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید