عنوان مقاله ترجمه شده:ساخت ساختارهای میکروفلوئیدیک PDMS پیچیده و بسترهای عملکردی تعبیه شده توسط قالب گیری تزریق یک مرحله ای
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Fabrication of complex PDMS microfluidic structures and embedded functional substrates by one-step Injection moulding
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013The Royal Society of Chemistry8
چکیده فارسی:دراین مقاله یک روش قالب گیری تزریق جدید برای ساخت ساختارهای میکروفلوئیدیک چند لایه ای پیچیده ارائه شده است، که امکان ادغام قوی یک مرحله ای اجزای عملکردی با کانال های میکروفلوئیدیکی، و ساخت شیرهای میکروفلوئیدیک الاستومری را ایجاد می کند. این روش، ساخت دستگاه میکروفلوئیدیک چند لایه ای را ساده می سازد، در حالی که به طور قابل توجهی قابلیت های دستگاه را افزایش می دهد. ما ادغام جزء عملکردی را از طریق کپسوله سازی (محصور کردن) قوی غشاء های پلی استر متخلخل، در چارچوب یک پلت فرم تحقیقاتی در شرایط آزمایشگاهی، به منظور تسهیل پژوهش سد خونی مغزی (BBB) نشان می دهیم. همچنین ساخت شیرهای الاستومری تحریک پنوماتیکی به طور معمول بسته، ادغام شده با استفاده از فرآیند یک مرحله ای یکسان را ارائه می کنیم. این شیرها در زمینه مقاومت های جریان متغیر مورد استفاده برای تعدیل جریان در یک سیستم هدایت فشار شرح داده می شوند.
چکیده انگلیسی:We report a novel injection moulding technique for fabrication of complex multi-layer microfluidic structures, allowing one-step robust integration of functional components with microfluidic channels, and fabrication of elastomeric microfluidic valves. This technique simplifies multi-layer microfluidic device fabrication, while significantly increasing device functionality. We demonstrate functional component integration through robust encapsulation of porous polyester membranes, in the context of an in-vitro research platform intended to facilitate Blood Brain Barrier (BBB) research. We also demonstrate the fabrication of normally-closed, pneumatically actuated elastomer valves, integrated using the same one-step process. These valves are demonstrated in the context of variable flow resistors used to modulate flow in a pressure driven system.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید