عنوان مقاله ترجمه شده:رگولاتور کم توان و LIR پایین برای برچسب RFID غیرفعال در فناوری CMOS 0.18 μm
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Low Power and Low LIR Regulator for Passive RFID Tag in 0.18 µm CMOS Technology
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015IETE Journal of Research11
چکیده فارسی:این مقاله یک رگولاتور موجک (ریپل) کم توان و خروجی پایین برای برچسب های شناسایی رادیو فرکانسی ارائه می دهد. قطعه های داخلی رگولاتور از خروجی مراحل ابتدایی یکسو کننده تامین شده اند. تقویت کننده عملیاتی پیشنهادی بر روی کلاس AB کار می کند و بایاس آن در فرم بایاس تطبیقی می باشد. باند گپ مرجع و مقاومت های ولتاژ نمونه مورد استفاده در این مقاله به طور کامل با ترانزیستورهایی طراحی شده است که در توان اتلافی کم به اوج می رسند. ولتاژ خروجی رگولاتور برابر با 1.07 V است، درحالی که موجک خروجی نیز برابر با ± 1.1 mV می باشد. مقدار تنظیم خطی، نسبت رد منبع تغذیه، و راندمان رگولاتور نیز به ترتیب برابر است با 5.5 mV، 45.2 dB و 71.3%. توان مصرفی 111 μW با بار 20 KΩ محاسبه شده است. شبیه سازی با کمک نرم افزار Cadence در فناوری 0.18 μm CMOS انجام شده است، درحالی که فرکانس عملکردی آن برابر با 960 MHz می باشد. طرح بندی رگولاتور پیشنهادی نیز 0.00125 mm^2 است.
چکیده انگلیسی:This paper proposes a low power and low output ripple regulator for radio frequency identification tags. The inner blocks of regulator is supplied from elementary stages output of rectifier. The proposed operational amplifier works on AB class and its bias is in adaptive biasing form. The bandgap reference and sampling voltage resistors used in this paper are completely designed with transistors which culminate in low power dissipation. The regulator output voltage is 1.07 V, while the output ripple is §1.1 mV. The value of line regulation, power supply rejection ratio, and regulator efficiency are 5.5 mV/V, 45.2 dB, and 71.3%, respectively. A 111 mW power consumption has been calculated with 20 KV load. The simulation is done with the help of Cadence software in 0.18 mm CMOS technology, while its operational frequency is 960 MHz. The layout of the proposed regulator is 0.00125 mm
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید