عنوان مقاله ترجمه شده:رویکردی جدید برای کاهش دادن حمله ی حفره ی خاکستری در MANET
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A novel approach for mitigating gray hole attack in MANET
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Springer Science+Business Media New York14
چکیده فارسی:شبکه ی سیار و تک کاره (MANET) به عنوان دسته ای از شبکه های بی سیم تعریف می شود که قادر به عملیات بدون هرگونه زیرساخت ثابت شده است. فرضیه ی اصلی در نظر گرفته شده در این شبکه این است که همه ی گره ها، گره هایی مورد اطمینان هستند، اما در سناریوی واقعی، برخی گره ها می توانند مخرب باشند و از این رو می توانند بسته های داده را به جای انتقال به گره مقصد، به صورت انتخابی کنار بگذارند. این گره های مخرب در طول مرحله ی شناسایی مسیر عادی رفتار می کنند و بعد از آن بخشی از بسته های داده ی مسیر دهی شده از میان آنها را کنار می گذارند. چنین نوعی از حمله به عنوان حمله ی حفره ی خاکستری هوشمند شناخته می شود که نوعی موارد متوالی تشکیل دهنده ی حمله ی حفره ی خاکستری است. در این مقاله، حمله ی حفره ی خاکستری را اجرا و برای کاهش اثر آن مکانیزمی جدید مطرح کرده ایم. مکانیزم کاهش حمله ی حفره ی خاکستری (MGAM) چندین گره خاص که گره های G-IDS (سیستم شناسایی نفوذ حفره ی خاکستری) نامیده می شوند را استفاده می کند. گره های G-IDS برای شناسایی و جلوگیری از حمله ی حفره ی خاکستری در MANET به کار برده می شوند. گره های G-IDS انتقال گره های همسایگی خود را استراق سمع کرده و در زمانی که شناسایی می کند که گره، بسته های داده را کنار می گذارد، پیام هشدار را در شبکه مخابره می کند تا شبکه را درمورد هویت گره مخرب آگاه کند. لازم به ذکر است که کنار گذاری بسته های داده در گره، بزرگتر از مقدار آستانه است. سپس گره مخرب شناسایی شده بوسیله ی کنار گذاری بسته ی درخواست و پاسخ از مشارکت های بعدی اش منع می شود. شبیه ساز NS-2.35به منظور اعتبار سنجی کارآمدی مکانیزم پیشنهادی ما، استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مکانیزم پیشنهادی در مقایسه با طرح حمله ی حفره ی خاکستری هوشمند موجود نسبتا خوب عمل می کند.
چکیده انگلیسی:Mobile ad hoc network (MANET) is defined as the category of wireless network that is capable of operating without any fixed infrastructure. The main assumption considered in this network is that all nodes are trusted nodes but in real scenario, some nodes can be malicious node and therefore can perform selective dropping of data packets instead of forwarding the data packets to the destination node. These malicious nodes behave normally during route discovery phase and afterwards drop fractions of the data packets routed through them. Such type of attack is known as smart gray hole attack which is variation of sequence number based gray hole attack. In this paper, we have launched smart gray hole attack and proposed a new mechanism for mitigating the impact of smart gray hole attack. Mitigating Gray hole Attack Mechanism (MGAM) uses several special nodes called as G-IDS (gray hole-intrusion detection system) nodes which are deployed in MANETs for detecting and preventing smart gray hole attack. G-IDS nodes overhear the transmission of its neighbouring nodes and when it detects that the node is dropping the data packets which are greater than threshold value then it broadcast the ALERT message in the network notifying about the identity of malicious node. The identified malicious is then blocked from further its participation by dropping the request and reply packet. In order to validate the effectiveness of our proposed mechanism, NS-2.35 simulator is used. The simulation results show that the proposed mechanism performs slightly well as compared with the existing scheme under smart gray hole attack.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید