عنوان مقاله ترجمه شده:روش های کدگذاری مقیاس پذیری پیچیدگی جدید MPEG برای برنامه های کاربردی موبایل
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:New Complexity Scalable MPEG Encoding Techniques for Mobile Applications
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
11
چکیده فارسی:مزیت مقیاس پذیری پیچیدگی طراحی یک باره برنامه های ویدیوئی برای خانواده محصول الکترونیکی، از جمله دستگاه های تلفن همراه، بدون نیاز به طراحی مجدد برنامه های کاربردی در سطح الگوریتمی برای مطابقت دادن با الزامات محصولات مختلف می باشد. در این مقاله، کدگذاری مقیاس پذیری پیچیدگی MPEG با داشتن ماژول های اصلی و تغییرات مقیاس پذیری ارائه شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد مقیاس پذیری تغییرات همواری در پچیدگی و کیفیت ویدیو ارائه می دهد. مقیاس پذیری اساسا توسط تغییر تعداد ضرایب DCT محاسبه شده و تعداد بردارهای حرکتی ارزایابی شده بدست می آید اما ماژول های دیگر مانند اندازه آنها با پارامترهای قبلی طراحی شده اند. در آزمایشات با استفاده از دنباله '' استفان'' ، زمان اجرای سپری شده از رمزگذار مقیاس پذیر، منعکس کننده پیچیدگی محاسباتی، می تواند به تدریج در حدود 50 درصد از زمان اجرای اصلی را کاهش دهد. مقیاس های کیفیت ویدیو بین dB 20 و dB 48 PNSR با تنظیم یکپارچه کوانتیزه و بین dB 21.5 و dB 38.5 PSNR برای توالی های مختلف با هدف kbps 1500 است. اجرای رمزگذاری و روش های مقیاس پذیری با موفقیت در سیستم های موبایل براساس فشرده سازی ویدیو MPEG اعمال شده است.
چکیده انگلیسی:Complexity scalability offers the advantage of one-time design of video applications for a large product family, including mobile devices, without the need of redesigning the applications on the algorithmic level to meet the requirements of the different products. In this paper, we present complexity scalable MPEG encoding having core modules with modifications for scalability. The interdependencies of the scalable modules and the system performance are evaluated. Experimental results show scalability giving a smooth change in complexity and corresponding video quality. Scalability is basically achieved by varying the number of computed DCT coefficients and the number of evaluated motion vectors, but other modules are designed such they scale with the previous parameters. In the experiments using the “Stefan” sequence, the elapsed execution time of the scalable encoder, reflecting the computational complexity, can be gradually reduced to roughly 50% of its original execution time. The video quality scales between 20 dB and 48 dB PSNR with unity quantizer setting, and between 21.5dB and 38.5 dB PSNR for different sequences targeting 1500 kbps. The implemented encoder and the scalability techniques can be successfully applied in mobile systems based on MPEG video compression.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید