عنوان مقاله ترجمه شده:روش های منطقی توان پایین : COMS در برابر منطق ترانزیستور عبور
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Low-Power Logic Styles: CMOS Versus Pass-Transistor Logic
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
1997IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS,12
چکیده فارسی:در گزارشات اخیر مقایسه روش منطقی براساس مدارهای تمام جمع کننده انجام شده که ادعا می کند منطق ترانزیسور عبور (CPL) مکمل نسبت به CMOS مکمل دارای بهره وری توان موثرتری است. با این حال، مقایسه های جدید برای درک موثرتر بودن مدار COMS در طیف وسیعی از سلول های منطقی مختلف انجام شده است و همچنین استفاده از طرح های مدار واقعی نشان می دهد که CMOS در بیشتر موارد نسبت به CPL باتوجه به سرعت، ناحیه، تلفات توان و حاصل ضرب توان-تاخیر بهتر می باشد. پیاده سازی یک جمع کننده 32 بیتی با استفاده از CMOS مکمل دارای حاصل ضرب توان-تاخیر کمتری نسبت به مدل CPL است. قدرتمندی با توجه به مقیاس گذاری ولتاژ و اندازه ترانزیستور و همچنین کلیت و سهولت استفاده، مزایای اضافی گیت های منطقی CMOS هستند، بویژه هنگامی که طراحی مبتنی بر سلول و سنتز منطقی مورد هدف باشد. این مقاله نشان می دهد که COMS مکمل روشی منطقی برای اجرای مدارات ترکیبی دلخواه است در صورتی که نگرانی ما ولتاز پایین، توان پایین و حاصل ضرب توان-تاخیر باشد.
چکیده انگلیسی:Recently reported logic style comparisons based on full-adder circuits claimed complementary pass-transistor logic (CPL) to be much more power-efficient than complementary CMOS. However, new comparisons performed on more efficient CMOS circuit realizations and a wider range of different logic cells, as well as the use of realistic circuit arrangements demonstrate CMOS to be superior to CPL in most cases with respect to speed, area, power dissipation, and power-delay products. An implemented 32-b adder using complementary CMOS has a power-delay product of less than half that of the CPL version. Robustness with respect to voltage scaling and transistor sizing, as well as generality and ease-of-use, are additional advantages of CMOS logic gates, especially when cell-based design and logic synthesis are targeted. This paper shows that complementary CMOS is the logic style of choice for the implementation of arbitrary combinational circuits if low voltage, low power, and small power-delay products are of concern.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید