عنوان مقاله ترجمه شده:روش های دوبعدی برای زمانبندی/کلاک بندی مدارهای QCA
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Two-Dimensional Schemes for Clocking/Timing of QCA Circuits
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2008IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS,11
چکیده فارسی:در مقیاس نانو، آتوماتای سلولی کوانتوم-نقظه ای (QCA)، یک معماری دستگاه جدید را معرفی می کند که اجازه ی طراحی خلاقانه ی سیستم های دیجیتالی را می دهد. ویژگی های این سیستم ها، برخورد مجاز خطوط سیگنال با جهت های مختلف در قطبش بر روی صفحه ی دکارتی، پتانسیل گذردهی بالا با توجه به راه اندازی خط لوله ی کارا، تعویض سریع سیگنال و انتشار است. با این حال، طرح های QCA با حتی پیچیدگی کمتر از تاثیر منفی به دلیل قراردهی صفوف بلند سلول ها در بین نواحی کلاک بندی، موجب افزایش تاخیر، زمانبندی کند، و حساسیت به نوسانات حرارتی می شود. در این مقاله، روش های مختلف برای کلاک بندی و زمانبندی سیستم های QCA معرفی شده اند؛ این روش ها از تکنیک های 2-D که اجازه ی یک کاهش در طول بلندترین صف در هر ناحیه ی کلاک بندی می دهد، استفاده می کنند . قرارگیری سلول های QCA برای تضمین تولید صحیح سیگنال و و زمانبندی، تغییر می کند. کاهش چشمگیر در طول بلندترین صف، اجازه ی یک زمانبندی سریع و راه اندازی خط لوله ی کارامد را در حال تضمین رفتار بدون پیچ خوردگی در تعویض می دهد.
چکیده انگلیسی:At nanoscale, quantum-dot cellular automata (QCA) defines a new device architecture that permits the innovative design of digital systems. Features of these systems are the allowed crossing of signal lines with different orientation in polarization on a Cartesian plane, the potential of high throughput due to efficient pipelining, fast signal switching, and propagation. However, QCA designs of even modest complexity suffer from the negative impact due to the placement of long lines of cells among clocking zones, thus resulting in increased delay, slow timing, and sensitivity to thermal fluctuations. In this paper, different schemes for clocking and timing of the QCA systems are proposed; these schemes utilize 2-D techniques that permit a reduction in the longest line length in each clocking zone. The proposed clocking schemes utilize logic-propagation techniques that have been developed for systolic arrays. Placement of QCA cells is modified to ensure correct signal generation and timing. The significant reduction in the longest line length permits a fast timing and efficient pipelining to occur while guaranteeing a kink-free behavior in switching
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید