عنوان مقاله ترجمه شده:روش برنامه محور برای کاهش تاخیر در زمان گردش در شبکه های IPTV
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Program-driven approach to reduce latency during surfing periods in IPTV networks
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Multimed Tools Appl13
چکیده فارسی:امروز به کارگیری سرویس های حساس به تاخیر مثل IPTV به سرعت در حال رشد است. برخلاف تلویزیون سنتی که به علت پهنای باند فرکانس رادیویی ثابت تنها تعداد محدودی کانال را پشتیبانی می کند.IPTV می تواند از طریق شبکه های IP از صدها کانال پشتیبانی کند. با این حال یافتن کانال دلخواه IPTV در میان صدها کانال مساله ای دشوار و زمانبر است. برای حل این مشکل ما دو متد جدید برای کاهش دوره گردش ارائه می دهیم. اولین متد کانال مبتنی بر شماره است و تعویض کانال برنامه محور (PDCS) نامیده می شود. متد دوم مبتنی بر محبوبیت بوده و روش برنامه محور وزنی نام دارد. باید اشاره کرده که تعداد تعویض های کانال اثر مهمی روی دوره گردش کانال دارد. متد های که ارائه می کنیم براساس برنامه است؛ یعنی متد های برنامه محور. در این متدها به جای انتخاب کانال، کاربران برنامه های دلخواه شان انتخاب می کنند که به وسیله آنها می توانند به کانال های دلخواهی که برنامه ها را نمایش می دهند دست یابند. توجه داشته باشید که کاربر مایل است برنامه دلخواهش را مستقل از شماره کانال تماشا کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که متدهای ارائه شده می تواند تعداد تعویض کانال را کاهش دهد که در نتیجه تاخیر دور گردش کانال را کاهش می دهد.
چکیده انگلیسی:Nowadays, using delay sensitive services such as IPTV is rapidly growing. Unlike traditional TV that supports a limited number of channels due to the fixed radio frequency bandwidth, IPTV can support hundreds of channels through IP networks. However, finding a desired IPTV channel among hundreds of channels is a difficult and time consuming issue. To solve this problem, we propose two novel methods to reduce channel surfing period. The first method is channel number-based and is called the Program-Driven Channel Switching (PDCS) method. The second method is popularity-based and is called the Program-Driven with Weight (PDW) method. It is noted that the number of channel switches has a main effect on the channel surfing period. Our proposed methods are based on programs; i.e., program-driven methods. In these methods, instead of choosing channels, users select their desired programs by which they can reach the desired channels that play the programs. Note that a user likes to watch his/her desired program independent of the channel number. Simulation results show that the proposed methods can reduce the number of channel switches; thus reducing the latency for channel surfing period.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید