عنوان مقاله ترجمه شده:روشی بر مصاحبه پدیده‌شناسی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Method of Phenomenological Interviewing
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Qualitative Health Research17
چکیده فارسی:در این مقاله من شیوه‌ای از مصاحبه برای پژوهش پدیده‌شناسی توصیفی ارائه می‌دهم که روشی نظری و روشن را به پژوهشگران نشان می‌دهد. روش من کاربرد پدیده‌شناسی توصیفی به‌عنوان شیوه‌ای کلی پژوهش است و نه تمرکز صرف بر روی تحلیل داده‌ها. این روش پدیده‌شناسی ساختاری در مصاحبه پرسش‌هایی راجع به درون‌مایه بافت تجربی، درک پدیده و وضوح آن را مطرح می‌کند. این نوع سؤالات پرسش‌های ساختاری و توصیفی و هم‌چنین استفاده نوین از تنوع تخیلی برای کشف پدیده را به کار می‌گیرد. این روش به پژوهشگران کمک می‌کند تا به درک چگونگی تقبل پژوهش مصاحبه‌های پدیده‌شناسی توصیفی برسند.
چکیده انگلیسی:In this article I propose a method of interviewing for descriptive phenomenological research that offers an explicit, theoretically based approach for researchers. My approach enables application of descriptive phenomenology as a total method for research, and not one just focused on data analysis. This structured phenomenological approach to interviewing applies questions based on themes of experience contextualization, apprehending the phenomenon and its clarification. The method of questioning employs descriptive and structural questioning as well as novel use of imaginative variation to explore experience. The approach will help researchers understand how to undertake descriptive phenomenological research interviews.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید