عنوان مقاله ترجمه شده:رنگی کردن فضایی و زمانی ویدئو، با استفاده از اهرام هدایت شونده ی سه بعدی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Spatiotemporal Colorization of Video Using 3D Steerable Pyramids
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
31
چکیده فارسی:ما برای رنگی کردن ویدئو، تکنیکی جدید را طرح کرده ایم که مبتنی بر تکثیر رنگ وابسته به فضا و زمان، در حجم ویدئویی سه بعدی است، که از پاسخ جهت گیری غالب حاصل از تجزیه ی هرم هدایت شونده ی ویدئو به دست می آید. انتشار رنگ حجمی و توپر از منابعی که با خطوط رنگی وارد شده توسط کاربر علامت گذاری شده اند، در طول نواحی صاف و هموار فضایی-زمانی رخ می دهد، و عمل پیشگیری از نشت رنگ، به وسیله ی ناپیوستگی های فضایی و زمانی موجود در خروجی فیلترهای هدایت شونده، تسهیل می شود، که مرزهای آن شیء و مرزهای حرکتی را نشان می دهد. بر خلاف بیشتر روش های موجود، در رویکرد ما، نیازی به بردارهای حرکت، برای انتقال رنگ فریم داخلی نیست، و چارچوبی کلی را برای رنگی کردن ویدئوها و تصاویر فراهم می کند. نتایج تجربی، اثربخشی این روش پیشنهادی را در رنگی کردن ویدوئوهایی که دارای انواع مختلف حرکت و محتوای بصری هستند، حتی در مواقع انسداد، ثابت می کنند.
چکیده انگلیسی:We propose a new technique for video colorization based on spatiotemporal colour propagation in the three dimensional video volume, utilizing the dominant orientation response obtained from the steerable pyramid decomposition of the video. The volumetric colour diffusion from the sources which are marked by scribbles occurs across spatiotemporally smooth regions, and the prevention of leakage is facilitated by the spatiotemporal discontinuities in the output of steerable filters, representing the object boundaries and motion boundaries. Unlike most of the existing methods, our approach dispenses with the need of motion vectors for interframe colour transfer, and provides a general framework for image and video colorization. Experimental results establish the effectiveness of the proposed approach in colorizing videos having different types of motion and visual content even in the presence of occlusion, in terms of accuracy and computational requirements.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید