عنوان مقاله ترجمه شده:رفتار خمشی لوله های فولادی (پروفیل) مربعی با استحکام بالا و پرشده با بتون بسیار مقاوم
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Flexural behavior of high strength concrete filled high strength square steel tube
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2017Journal of Constructional Steel Research13
چکیده فارسی:برای بررسی رفتار مکانیکی لوله های فولادی (پروفیل) مربعی با استحکام بالا و پرشده با بتون بسیار مقاوم (HCFHST) تحت بار خمشی خالص، شش نمونه با نسبت های فولاد متفاوت مورد تست قرار گرفتند. مدل های المان-محدود غیرخطی متناظر جهت تحلیل خواص مکانیکی ایجاد شدند. منحنی های بار-جابجایی که از تحلیل های عددی بدست آمده بودند با نتایج تجربی مطابقت دارند. علاوه بر این، تاثیرات مواد مختلف در این مقاله مورد تحلیل قرار می گیرند. رابطه گشتاور-انحنا (خمیدگی) می تواند در سه مرحله تقسیم بندی شود: مرحله الاستیک، مرحله تسلیم (yield)، و مرحله سخت شدگی. و ظرفیت باربری نهایی با نسبت فولاد، مقاومت تسلیم فولاد و مقاومت فشاری بتون افزایش یافت (یعنی رابطه مستقیم دارد). بعلاوه، ظرفیت باربری نهایی این آزمایش و مدل تحلیلی المان-محدود (FEA) با الزامات و مقتضیات کدهای ذیل مقایسه می شود: AISCLRFD (1999), AIJ (1997), EC4 (1994) و GB50936-2014 (2014). نتایج مدل FEA و این آزمون با نتایج محاسبه شده EC4 (1994) بیشترین مطابقت را داشتند. و نتایج حاصل از این مقاله بیشترین مطابقت را با کد EC4 (1994) دارد.
چکیده انگلیسی:To study the mechanical behavior of high-strength concrete filled high-strength square steel tube (HCFHST) under pure bending load, six specimens with different steel ratio were tested. The corresponding nonlinear finite-element models were established to analyze the mechanical properties. The load-displacement curves obtained from the numerical analyses are consistent with the experimental results. In addition, the influences of different materials are analyzed in this paper. The moment-curvature relationship can be divided into three stages: elastic stage, yield stage and hardening stage. And the ultimate bearing capacity increased with the steel ratio, steel yield strength and concrete compressive strength. Moreover, the ultimate bearing capacity of the experiment and finite-element analysis (FEA) model is compared with the requirements of codes: AISCLRFD (1999), AIJ (1997), EC4 (1994) and GB50936-2014 (2014). The test and FEA result were the most compatible to the calculated result of EC4 (1994). And find the results in this paper is the most compatible to the code EC4 (1994).
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید