عنوان مقاله ترجمه شده:خواص مکانیکی و مقاومت در برابر آتش نانوکامپوزیت های EVA/رس/ATH: تاثیر عامل دار بودن نانوفیلرهای رس ارگانیک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Mechanical and fire retardant properties of EVA/clay/ ATH nanocomposites: effect of functionalization of organoclay nanofillers
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Springer-Verlag Berlin Heidelberg11
چکیده فارسی:یک فرآیند اصلاحی جدید برای آماده سازی رس ارگانیک ابداع شده است. نانوفیلرهای عاملی از جنس رس ارگانیک (یا به اختصار FONها) بر اساس اختلاط بنتونیت و دیگر فیلرها (پرکننده ها) نظیر سیلیکای بخارشده، آلومینیوم تری هیدروکسید (ATH) و سپیولیت (SEP) تهیه می شوند و از آن ها برای تولید کامپوزیت های اتیل وینیل استات (EVA) و ATH استفاده می شود. این کامپوزیت ها با روش های انکسار پرتو X، آنالیز توزین حرارتی (TGA)، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر آتش شناسایی می شوند. نتایج تایید می کنند که فرآیند اصلاحی برای تهیه ی FONها قادر است بر ساختار درون لایه ای رس، و بنابراین بر خواص مکانیکی و رفتار آنها به عنوان مواد مقاوم در برابر شعله تاثیرگذار باشد.
چکیده انگلیسی:A new modification process for the preparation of organoclay has been devised. Functional organoclay nanofillers (FONs) based on the mixing of bentonite and other inorganic fillers such as fumed silica, aluminium trihydroxide (ATH) and sepiolite were prepared and employed to obtain composites of ethylene–vinyl acetate and ATH. These composites were characterised by means of X-ray diffraction, thermogravimetric analysis, mechanical and fire retardant properties. The results confirmed that the modification process for the preparation of FONs is able to influence the intercalated structure of the clay, and hence the mechanical properties and behaviour as flame retardant materials
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید