عنوان مقاله ترجمه شده:خستگی پره‌ها و پره‌ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The fatigue of impellers and blades
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Engineering Failure Analysis24
چکیده فارسی:پره‌ها و پره‌ها، اجزای کلیدی توربوماشین‌ها به شمار آمده و خستگی، مد اصلی شکست آنها می‌باشد. وضعیت و پیشرفت تحقیقات سختگی در پره‌ها و پره‌ها به صورت سیستماتیک از طریق مرور شکست ناشی از خستگی، شبیه‌سازی عددی خستگی و آزمون‌های خستگی پره‌ها و پره‌ها در توربوماشین‌های نوعی مختلف ارائه شده‌اند. خستگی چرخه بالا ناشی از ارتعاش مکانیزم عمده شکستگی به شمار آمده و ترک‌های ناشی از خستگی معمولاً از محل شدت تنش آغاز می‌شوند. تشدید ناشی از بار آیرودینامیکی، مهم‌ترین علت شکست ناشی از خستگی پره‌ها و پره‌ها در شرایط عملیاتی پایدار است. ترکیب روش بدون شبکه و روش المان محدود و آزمون ترکیبی خستگی پره‌ها و پره‌های واقعی، به مسیر توسعه و کانون توجه تحقیقات آینده مبدل شده‌اند.
چکیده انگلیسی:Impellers and blades are the key components of turbomachines, and fatigue is the main failure mode of impellers and blades. The status and progress of fatigue research on impellers and blades were systematically introduced through reviewing fatigue failures, numerical simulations of fatigue, and fatigue tests of impellers and blades in several typical turbomachines. High cycle fatigue caused by vibration was the main failure mechanism, and fatigue cracks usually initiated from the location of stress concentration. The resonance caused by the aerodynamic load was the main cause of fatigue failure of impellers and blades in a steady operating condition. The coupling of the meshless method and the finite element method and the combined fatigue test of actual impellers and blades are the developmental direction and research focus of the future.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید