عنوان مقاله ترجمه شده:حسابداری شهروندی: نقش حسابدار
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Accounting for Citizenship: The role of Accountant
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Procedia Economics and Finance9
چکیده فارسی:مبحث حسابداری شهروندی، محیطی فراهم می‎کند که در آن سطح اعتماد شهروندان به نقش حسابدار در خصوص فعالیت تجاری افزایش می‌یابد. بواقع حسابدار یک سیستم اطلاعات حسابداری تهیه می‎کند که از زبانی تجاری برخوردار است که دارای اطلاعات مرتبط و قابل اطمینان و سودمندی است که باعث ارتقای قابلیت هم‌سنجی‌پذیری، تاییدپذیری، بموقع بودن و ادراک‌پذیری آن می‎باشد و به ذینفعان امکان اتخاذ تصمیماتشان را می‎دهد. جهت کاهش پیچیدگی پرسش پژوهشی، نتایج نشان می‎‌دهند که دیالوگ و قضاوت، فرهنگ و هویت و خودمختاریِ حسابدار، از حسابداری شهروندی حمایت می‌کنند که توافق دارد شهروندان قادرند توضیحاتی را که در گزارش سالانه ارائه می‌شوند، درک کند بخصوص به این دلیل که سازمان باید گزارش خود را اجباراً منتشر سازند.
چکیده انگلیسی:The accounting for citizenship debate creates an environment with increased level of confidence to the citizen about the role of the accountant on the business activity. Indeed, the accountant develop the accounting information system has the language of bus iness with relevance, faithfully information and usefulness that enhanced its comparability, verifiability, timely and unde rstandability, which allow stakeholders to take decisions. In order to reduce the complexity of the research question, the results show that dialogue and judgment, culture and identity and autonomy of the accountant promote the accounting for citizenship agreeing that the citizen could understand the explanations presented on the annual report, especially because the or ganization has mandatory disclosure.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید