عنوان مقاله ترجمه شده:جهانی شدن و استراتژی تنوع: یک دیدگاه مدیریتی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Globalization and diversification strategy: A managerial perspective
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Scandinavian Journal of Management15
چکیده فارسی:این پژوهش در مورد دیدگاه¬های مدیریتی، در خصوص تاثیر جهانی شدن بر تصمیمات استراتژیک مدیران، با توجه به اهداف بین¬المللی و بازار فروش شرکت شواهد عینی ارائه می¬دهد. هدف ما این است که دریابیم آیا رفتارهای مدیریتی با پیش¬بینی-های تئوری، و تصمیمات مدیریتی در مورد اهداف شرکت با نتایج اخیر پژوهش عینی مطابقت دارند یا خیر. یافته¬های ما عموما تحقیقات آکادمیک را در مورد تاثیرات جهانی شدن بر تصمیمات مدیریتی مرتبط با اهداف استراتژیک شرکت پشتیبانی میکنند، اما پرسش¬هایی نیز در مورد یافته¬ها و تعیین رابطه بین تنوع محصول و تنوع بین¬المللی و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت به وجود می¬آورند. یافته¬های ما در واقع بررسی نتایج تحقیقات موجود محسوب می¬گردند و رهنمودی برای تحقیقات آینده ارائه می¬دهند.
چکیده انگلیسی:This study presents survey evidence about managerial views on how the processes of globalization affect managers’ strategic decisions regarding a firm’s international and product market scope. Our purpose is to assess whether managerial behaviors are consistent with theoretical predictions and whether managerial decisions about firm scope are consistent with the findings of recent empirical research. Our findings generally support those of academic research on the impacts of globalization on managerial decisions concerning firms’ strategic scope, but raise questions about findings to date on the nature of a relationship between product and international diversification and their impacts on firm performance. Our findings serve as a check on the results of extant research and offer guidance for future research.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید