عنوان مقاله ترجمه شده:جایگاه آینده انتقال تحقیق و فناوری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The Future Location of Research and Technology Transfer
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
1999Journal of Technology Transfer13
چکیده فارسی:در این تحقیق مدل مارپیچ سه گانه تعامل دانشگاه- صنعت- دولت در انتقال فناوری توضیح داده شده است. به کمک نمونه های فراوان بین المللی، مراحلی که از طریق آن مربوط ترین قلمروهای سازمانی به نوآوری درگیر یک رابطه پربازده می شوند در مقایسه با مدل های جایگزین مورد بحث قرار گرفته اند.
چکیده انگلیسی:The triple helix model of university-industrygovernment relations is explicated for the transfer of technology. Drawing upon a broad range of international instances, the stages and phases through which the institutional spheres most relevant to innovation are drawn into a more productive relationship are discussed in comparison to alternative models.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید