عنوان مقاله ترجمه شده:تولید مورد تست جهش رانده شده با استفاده از جهش همزمان کوتاه مدت
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Mutation-driven Test Case Generation Using Short-lived Concurrent Mutants First Results
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201619
چکیده فارسی:در زمینه تست جعبه سیاه، موارد تست تولید از طریق مدل کردن جهش ، برای تولید مجموعه تست قدرتمند شناخته شده است، اما معمولا مشکل گران بودن را دارد. این مقاله یک نسخه جدید از ابزار MoMuT::UML را ارائه می دهد، که یک نسخه مقیاس پذیر از تولید مورد تست جهش رانده شده (MDTCG) را پیاده سازی می کند. آن قادر به کنترل مدل های UML با اندازه صنعتی شامل شبکه هایی از قبیل 2800 تعامل دستگاه های دولتی است. برای رسیدن به مقیاس پذیری مورد نیاز، الگوریتم پیاده سازی شده همزمانی را در MDTCG بکار می برد و آن را با یک استراتژی تولید مبتنی بر جستجو ترکیب می-کند. برای ارزیابی، ما هفت مورد از حوزه های کاربردی مختلف با افزایش سطح دشواری را استفاده می کنیم، توقف در یک مدل از یک ایستگاه راه آهن در شبکه راه آهن اتریش.
چکیده انگلیسی:In the context of black-box testing, generating test cases through model mutation is known to produce powerful test suites but usually has the drawback of being prohibitively expensive. This paper presents a new version of the tool MoMuT::UML, which implements a scalable version of mutation-driven test case generation (MDTCG). It is able to handle industrial-sized UML models comprising networks of, e.g., 2800 interacting state machines. To achieve the required scalability, the implemented algorithm exploits the concurrency in MDTCG and combines it with a search based generation strategy. For evaluation, we use seven case studies of di erent application domains with an increasing level of di culty, stopping at a model of a railway station in Austria's national rail network.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید