عنوان مقاله ترجمه شده:تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده: آنسوی مادر شهری و غیر مادرشهری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Spatial Variations in US Poverty: Beyond Metropolitan and Non-metropolitan
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201223
چکیده فارسی:از آنجا که فقر در نواحی روستایی و شهری ایالات متحده اغلب دارای دلایل، روابط و راه حل های متفاوتی می باشد، سیاست های ضد فقر موثر بستگی به درک کامل روستایی یا شهری بودن یک مکان خاص دارند. این مقاله چندین طرح طبقه بندی که به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته اند و اندازه های متفاوت فقری را که در ایالات متحده نشان داده اند را مقایسه می کند. تمایز "مادر شهری، غیر مادر شهری" که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد، تفاوت های اجتماعی اقتصادی مهم بین نواحی مادرشهری را نامفهوم ساخته و فهم ما از جغرافیای فقر را مبهم می کند. با توجه به تعداد و تمرکز مردم فقیری که در بخش های روستایی مختلط (mixed rural) و روستایی مناطق مادرشهری زندگی می کنند، محققان و قانون گذاران باید توجه خاصی به فرصت ها و محدودیت هایی که این افراد با آن رو به رو هستند داشته باشند. طبقه بندی متقاطع سیستم مادرشهری دفتر مدیریت و بودجه (OMB) همراه با یک طرح دقیق RUDC موثرترین راه برای نشان دادن پیچیدگی های جغرافیایی فقر در داخل حوزه های مادرشهری می باشد.
چکیده انگلیسی:Because poverty in rural and urban areas of the US often has different causes, correlates and solutions, effective anti-poverty policies depend on a thorough understanding of the ruralness or urbanness of specific places. This paper compares several widely used classification schemes and the varying magnitudes of poverty that they reveal in the US. The commonly used ‘metropolitan/non-metropolitan’ distinction obscures important socioeconomic differences among metropolitan areas, making our understanding of the geography of poverty imprecise. Given the number and concentration of poor people living in mixed-rural and rural counties in metropolitan regions, researchers and policy-makers need to pay more nuanced attention to the opportunities and constraints such individuals face. A cross-classification of the Office of Management and Budget’s metro system with a nuanced RUDC scheme is the most effective for revealing the geographical complexities of poverty within metropolitan areas.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید