عنوان مقاله ترجمه شده:تغییر قالب برای کلیک: جمع سپاری داده های طولی در ترک آمازون
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Swapping bricks for clicks: Crowdsourcing longitudinal data on Amazon Turk
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Journal of Business Research7
چکیده فارسی:یافتن منابع قابل اطمینان برای گردآوری داده های طولی تعمیم پذیر موضوع مهمی در تحقیق بازار است.هدف این مقاله آن است که به طریق تجربی ثابت کند که جمع سپاری را می توان به عنوان منبعی برای نمونه های طولی استفاده کرد.به طور خاص ، سه بررسی قابلیت اطمینان بازار ترک مکانیکی آمازون (MTurk) را ارزیابی کرده اند.تمام این سه مورد نشان داده اند که MTurk برای داده های طولی قابل تعمیم ، یک منبع ارزان و قابل اطمینان است.بررسی شماره ی یک (n=752) نرخ باز پاسخ (بررسی 1 ، n=752 ;75% ) یک نمونه ی MTurk در ایالات متحده برای یک بازه ی دو ماهه بررسی میکند.بررسی شماره ی 2 (n=373) نرخ بازپاسخ را برای یک بازه ی چهار و هشت ماهه (به ترتیب 56 و 38 درصد) در یک نمونه شامل مهاجران ایالات متحده ؛ ارزیابی می کند.بررسی شماره ی 3 نرخ باز پاسخ سیزده ماهه (47%) را بررسی میکند. هر یک از بررسی های فوق سازگاری پاسخ طولی و سوگیری عدم پاسخ کمینه ای را در قالب خصایص جمعیتی و شخصی ، اثبات کرده اند.این بررسی همچنین دقت محل سکونت "خود گزارش" شده توسط 94% از شرکت کنندگان را به طور مستقل تایید میکند.
چکیده انگلیسی:Locating reliable sources of generalizable longitudinal data is an extremely important issue for business research. The aim of this paper was to empirically verify that crowdsourcing can be used to source longitudinal samples. Specifically, three studies assess reliability of the Amazon Mechanical Turk Marketplace (MTurk). All three studies demonstrate that MTurk is a reliable, inexpensive source for generalizable longitudinal data. Study 1 (n = 752) examines the two-month re-response rate (study 1, n = 752; 75%) of a US MTurk sample. Study 2 (n =373) investigates the four- and eight-month re-response rate (56 and 38%, respectively) of a US immigrant sample. Study 3 examines the thirteen-month re-response rate (47%). Each study demonstrates minimal nonresponse biases and longitudinal response consistency, in terms of both demographics and personality traits. This study also independently verifies the accuracy of self-report state of residence for 94% of the participants.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید