عنوان مقاله ترجمه شده:تست ارتعاشی قاب های تقویت شده فولادی با میراکننده های برشی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Seismic testing of steel braced frames with aluminum shear yielding dampers
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Engineering Structures11
چکیده فارسی:یک مطالعه جدول لرزه ای از مدل تک فاصله دو طبقه از قاب تقویت شده هم مرکز مرسوم (OCBF) و قاب تقویت شده با رابط برشی آلومینیوم (SLBF)، برای ارزیابی بازدهی رابط برشی به عنوان وسیله اتلاف انرژی انجام شد. مدل های کاهشی مقیاس 1:12 برای حرکت زمینی تفت (Taft) از شتاب های افزایشی اوج زمین به کار گرفته شد، که بارهای زلزله ای با شدت افزایشی را نشان می دهد. قوانین تشابه برای مدلسازی مناسب رفتار دینامیک مدل های کاهشی تشخیص داده شد و مقادیر زمان ، فرکانس و شتاب مقیاس بندی شد. تست نشان داد که قاب SLBF در حدود 41-64 % کمتر از برش پایه را در مقایسه با OCBF برای سطوح PGA متغیر حرکات زمین جذب کرد. روش مشابه برای ممان- های واژگونی و شتاب کف ملاحظه شد. به هرحال، رانش های کف طبقه اول برای SLBF همواره بیشتر از OCBF بود. مقدار زیادی از انرژی به وسیله بارگذاری اتصال برشی آلومینیوم، برای رضایتبخشی پاسخ به مقیاس PGA با 1.7g حرکت تفت اتلاف شد، در حالی که قاب OCBF نتوانست مقیاس PGA با 0.8g را نجات دهد. اثبات تست های مفهومی به تایید اعتبار روش طراحی ارائه شده برای توزین قاب های فولادی با رابط برشی آلومینیوم، نیز کمک کرد.
چکیده انگلیسی:A shake table study of single-bay two-storey model of conventional ordinary concentric braced frame (OCBF) and aluminum shear-link enabled braced frame (SLBF) was conducted to evaluate the performance of shear-link as energy dissipation device. The 1:12 reduced scale models were subjected to Taft ground motion of increasing peak ground accelerations, representing seismic loads of increasing severity. Similitude laws for adequate modeling of dynamic behavior of the reduced models were satisfied and time, frequency and acceleration values were scaled. The test indicated that SLBF frame attracted about 41–64% less base shear compared to OCBF for varying PGA levels of the ground motions. Similar trend was noticed for overturning moments and floor acceleration as well. However, the first storey floor drifts for the SLBF were always greater than the OCBF. Significant amount of energy was absorbed by aluminum shear-links leading to satisfactory response up to the scaled PGA of 1.7g of the Taft motion, while the OCBF frame could not survive the scaled PGA of 0.8g. These proof-of-concept tests also helped validate the design methodology developed for proportioning aluminum shear-link enabled steel frames.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید