عنوان مقاله ترجمه شده:تخصیص طیف دینامیکی برای ارتباط معکوس یا دریافت (Downlink) شبکه‌های فمتوسلول شناختی با دسترسی هایبریدی مبتنی بر OFDMA
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Dynamic Spectrum Allocation for the Downlink of OFDMA-Based Hybrid-Access Cognitive Femtocell Networks
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016EEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY10, 22
چکیده فارسی:فمتوسلول شناختی به عنوان یکی از فناوری جالب‌توجه جهت حل مسئله پوشش داخلی در شبکه‌های سلولی آینده ظهور یافته‌اند. اخیراً مشکلات فنی مختلف مربوط به فمتوسلول شناختی همچون به اشتراک‌گذاری طیف و کاهش تداخل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این وجود تاکنون روش موفق و حائز اهمیتی برای توسعه عملی فمتوسلول شناختی با دسترسی هایبریدی مورد بررسی ارائه نشده است. در این مقاله، روش تخصیص طیف دینامیکی جدیدی برای فمتوسلول شناختی با دسترسی هایبریدی ارائه می‌گردد. در روش پیشنهادی، ایستگاه مرکزی ماکرو یا بزرگ (BS)، بخشی از کانال‌های فرعی را به نقطه دسترسی فمتو (FAP) اختصاص می‌دهد تا FAP را برای ارائه خدمات به کاربران ماکرو (MUها) تحریک نماید. سپس FAP جهت بیشینه‌سازی کاربردپذیری شبکه فمتوسلول در عین تضمین خروجی و توان عملیاتی شبکه مورد استفاده کاربران ماکرو، کانال‌های فرعی و توان را تخصیص می‌دهد. به‌علاوه، مسئله تخصیص منابع مربوطه را به صورت مسئله بیشینه‌سازی مجموع کاربردپذیری و ارائه روش بهینه‌سازی جهت حل آن از طریق روش تجزیه هایبریدی را فرمول‌بندی می‌نماییم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که هم ارائه‌دهندگان سرویس‌های بی‌سیم و هم ارائه‌دهندگان سرویس‌های فمتوسلول می‌توانند از مزایای روش پیشنهادی منتفع گردند.
چکیده انگلیسی:The cognitive femtocell has emerged as an exciting technology to solve the indoor coverage problem in future cellular networks. Recently, several technical issues for the cognitive femtocell have been studied, e.g., spectrum sharing and interference mitigation. However, the incentive method that is very important for practical hybrid access cognitive femtocell deployment has not been well investigated. In this paper, we propose a new dynamic spectrum allocation method for the hybrid access cognitive femtocell. In the proposed method, the macro base station (BS) allocates a portion of subchannels to the femto access point (FAP) to spur the FAP to serve the macro users (MUs). Then, the FAP allocates the subchannels and power to maximize the femtocell network utility, whereas the throughput of the served MUs is guaranteed. Moreover, we formulate the corresponding resource allocation problem as a sum-utility maximization problem and propose an optimization method to solve it via the dual decomposition method. Simulation results show that both the wireless service provider and the femtocell could benefit from the proposed method.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید