عنوان مقاله ترجمه شده:تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Contact-impact analysis of geared rotor systems
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2009Journal of Sound and Vibration13
چکیده فارسی:در این مقاله، یک فرمولاسیون اجزاء محدود برای تحلیل رفتار تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای به علاوه تحلیل ارتعاشات چرخشی، عرضی و محوری بین چرخدنده های سیستم های مذکور در سرعت های بالای چرخشی، ارائه شده است. یک المان چرخدنده ای ضربه ای برای مدل سازی رفتار تماسی-ضربه ای بین چرخدنده ها ارائه شده و روش عددی آن مورد بحث قرار گرفته است. یک ایده اندازه گیری جابجایی نسبی به منظور اندازه گیری پارامتر ارتعاشی برای آزمایش کنتراست(مقایسه) در سیستم های چرخان سرعت بالای چرخدنده ای پیشنهاد گردیده است. معادلات حرکت به صورت تکرار در هر بازه زمانی تا رسیدن مقدار نیروی نابالانسی به یک تلورانس قابل قبول استخراج و حل شده اند. بر اساس روش پیشنهادی، یک برنامه کامپیوتری، به نام GEARS، نوشته شده است. رفتار تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای، مخصوصا تحت سرعت چرخشی بالا به عنوان مثال های عددی، که به منظور اثبات موثر بودن روش پیشنهادی می باشد، تحلیل شده است.
چکیده انگلیسی:In this paper, a finite element formulation, used to analyze the contact-impact behavior of geared rotor systems coupled with the rotational, lateral, and axial vibrations between gears at high rotational speeds, has been developed. A gear impact element to model the contact-impact behavior between gears has been developed and its numerical method is discussed. A relative displacement measurement idea has been proposed to measure vibration parameter for contrast experiment in high rotational geared system. The equations of motion are derived and solved iteratively during each time increment until the unbalanced force decrease to an acceptable tolerance level. Based on the proposed method, an analysis program, GEARS, has been developed. The contact-impact behavior of geared rotor systems is analyzed especially under high rotational speed condition as numerical examples, which are demonstrated to show the effectiveness of the proposed method.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید