عنوان مقاله ترجمه شده:تجزیه و تحلیل جریان برق با مدل بندی کنترل گر پخش بار لایه ای
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Power flow analysis with easy modelling of interline power flow controller
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Electric Power Systems Research11
چکیده فارسی:این مقاله یک مدل بندی آسان کنترل گر جریان برق داخلی (IPFC) را در روش جریان بار نیوتن-رافسون اصلاح شده، بیان می کند. در این مدل، کنترل گر جریان برق داخلی (IPFC) به صورت امپدانس های سری (متوالی) با مقاومت های موازی جریان تزریقی، که در باس ها (گذرگاه ) های پایانه آن قرار گرفته اند، ارائه شده است. برای کنترل کردن جریان برق فعال و واکنشی می توان این جریان ها را به عنوان تابعی از جریان برق موردنیاز و ولتاژ باس ها در پایانه های IPFC، محاسبه کرد. در صورتی که فقط قصد کنترل کردن جریان برق فعال را داشته باشیم، این جریان ها با همان روش محاسبه می شوند. اما جریان برق واکنشی از طریق خود سیستم محاسبه و شناسایی می شود. جریان های اصلی آپدیت شده و به داخل بردار عدم تطابق جریان اصلی که متعلق به الگوریتم جریان بار است، تزریق می شوند. با استفاده از این مدل، تقارن ماتریس های ادمیتانس (وارون امپدانس) و ژاکوبین حفظ خواهد شد و بدون نیاز به تغییر دادن مبنای برنامه محاسباتی جریان بار اولیه، می توان مدل IPFC را اجرا کرد. در نتیجه، پیچیدگی های مربوط به کدنویسی در کامپیوتر هم کاهش پیدا خواهد کرد. نتایج عددی بر اساس سیستم های 5-bus، IEEE 57-bus، و IEEE 118-bus برای تعیین میزان دقت و کارایی مدل IPFC پیشنهادی، مورد استفاده قرار گرفته اند.
چکیده انگلیسی:This paper proposes an easy modelling of interline power flow controller (IPFC) into Revised Newton Raphson current injection load flow method. In this model, the IPFC is represented as series impedances with shunt injected currents at its terminal buses. The target of control for active and reactive power flow can be achieved by calculating these currents as a function of the desired power flow and the buses voltage at the terminals of IPFC. In case of controlling the active power flow only, these currents are calculated with the same method. But the reactive power flow is released and calculated according to the system. The injected currents are updated and added into the original current mismatches vector of load flow algorithm. By using this model, the symmetry of the admittance and Jacobian matrices can still be kept and incorporating of IPFC becomes easy without changing the basic load flow computational program. Consequently, the complexities of the computer program codes are reduced. Numerical results based on the literature 5-bus, IEEE 57-bus and IEEE 118-bus systems are used to demonstrate the effectiveness and performance of the proposed IPFC model.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید