عنوان مقاله ترجمه شده:تاثیر سرمایه گذاری بازاریابی رابطه ای بر روی قدردانی مشتری در خرده فروشی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The influence of relationship marketing investments on customer gratitude in retailing
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Journal of Business Research6
چکیده فارسی:قدردانی از مشتری هسته احساسی متقابل را بیان می کند و نقش نیروی کلیدی در گسترش و نگهداری تعاملات فروشنده و خریدار را بازی می کند. بر اساس مصاحبه شخصی با 239 عضو برنامه کارت وفاداری از دپارتمان فروشگاههای زنجیره ای، این مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری روی بازاریابی رابطه ای جایگزین (نظیر پست مستقیم، پاداشهای قابل ملاحظه، روابط بین فردی، طرز خدمات متمایز)، تاثیر متفاوتی بر قدردانی مشتریان و وفاداری رفتاری پایدار دارد. نتایج این تحقیقات نشان میدهد که ارائه خدمات ممتاز و به دنبال آن روابط بین فردی و پاداشهای قابل ملاحظه، به ترتیب بهترین روش های بازاریابی رابطه ای برای بالابردن قدردانی مشتریان می باشد. پیامدهای مدیریت فروشندگان برای افزایش قدردانی از مشتریان بحث میشود.
چکیده انگلیسی:Customer gratitude represents the emotional core of reciprocity and plays a key force in developing and main- taining successful seller–buyer relational exchanges. Based upon personal interviews with 239 members of loyalty card programs of a department chain store, this study shows that alternative relationship marketing investments (i.e., direct mail, tangible rewards, interpersonal communication, and preferential treatment) have a differential influence on customers' gratitude and consequently behavioral loyalty. More specifically, results of this study indicate that preferential treatment is the most effective relationship marketing tactic to enhance customer gratitude, followed by interpersonal communication and tangible rewards, respectively. Management implications for retailers to increase customers' gratitude are discussed.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید