عنوان مقاله ترجمه شده:تاثیرات ترکیب سوخت بر آماده سازی شارژ، احتراق و جرقه در موتورهای GDI با کارایی زیاد
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Effects of fuel composition on charge preparation, combustion and knock tendency in a high performance GDI engine. Part I: RANS analysis
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Energy Procedia12
چکیده فارسی:این مقاله تاثیر ترکیب سوخت را بر موتور های GDI دارای سیستم توربوشارژر و کاربردهای آن را در ماشین های اسپرت است مشخصا تحقیقات بیشتری در زمینه ی تاثیر ات سوخت های یک ترکیبی به نسبت سوخت های 7 ترکیبی (سوخت های سنتی) در مقالات موجود است. سوخت چند ترکیبی به "وسیله ی مدل مجزا سازی پیوسته" بررسی شده است و مشخصا به منظور بررسی تبخیر RON95 اروپا بررسی شده است. مقایسه ایی به منظور کالیبراسیون دقیق نسبت به داده های آزمایشگاهی موجود ، برای موتور در حالت بار کامل انجام شده است. در این مقاله (بخش اول) ، از روش RANS به منظور تخمین رفتار اولیه ی موتور در یک سیکل میانگین استفاده شده است. در بخش دوم ، فضای کاری روش عددی بیشتر به سمت روش LES متمایل می شود و دلیل آن بررسی تاثیرات بر جرقه در موتور و شکل گیری سیکلیک سوخت ، بر موتور است.
چکیده انگلیسی:The paper analys es the eff ects of fuel composition modelling in a turbocharged GDI engine for sport car applications. Particularly, a traditional single-component gasoline-surrogate fuel is compared to a seven-component fuel model available in the o pen literatur e. The multi-component fuel is represented using the Discrete-Continuous-Multi-Component modelling approach, a nd it is specifically designed in order to match the volatilit y of an actual RON95 European gasoline. The comparison is carried out following a detailed calibration with available experimental measurements for a full load maximum power engine speed operation of the engine, and differences are analyzed and critically discussed for each of the spray evolution, mixture stratification and combustion. In the present paper (Part I), a RANS approach is used to prelim inarily investigat e the behaviour of the fuel model on the average engine cycle. In the subsequent Part II of the same paper, the numerical framework is evolved into a more refined LES approach, in order to take into account cycle-to-cycle variations in mixture formation and knock tendency.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید