عنوان مقاله ترجمه شده:تأثیر فناوری بر روابط درون‌سازمانی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The Impact of Technology on Relationships within Organizations
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2005Information Technology and Management25
چکیده فارسی:درحالی‌که تحقیقات زیادی به بررسی چگونگی تاثیرگذاریِ فناوری بر افراد و گروه‌های درون‌سازمانی می‌پردازند و همچنین چگونگی تأثیرگذاری آن را بر تمامیت سازمانی می‌یابند، اما توجه مستقیمی به تأثیرگذاری فناوری بر روابط میان این سطوح مختلفِ درون‌سازمانی (افراد، گروه‌ها و تشکیلات وسیع) نشده است. این مقاله می‌خواهد حفره‌ی موجود را پر کند. به‌طور خاص، از یک رویکرد تئوری قدیمی استفاده‌شده است تا بتوان یک نظریه درباره‌ی چگونگیِ تأثیر فناوری بر این روابط را تثبیت کرد. بر اساس یک نظرسنجیِ نیمه ساختاری، مدل حاصل ارائه‌شده است. هشت متغیر فناوری در این مدل شناسایی‌شده است که برای تأثیرگذاری بر روابط میان سطوح مختلف یک سازمان، مسئول هستند. به‌عنوان حمله‌ی اولیه به این حوزه، یافته‌های این مقاله می‌تواند پایه و اساسی برای توسعه‌ی نظریه‌ها و آزمایش‌های تجربی بعدی باشد.
چکیده انگلیسی:While much research has been undertaken to examine how technology impacts individuals and groups in organizations, as well as how it impacts organizations in their entirety, attention has not been directed at how technology impacts the relationships between these different levels in an organization— individual, group, and organization-wide. This paper seeks to address this void. Specifically, a grounded theory approach is used to begin development of a theory for how technology impacts these relationships. Based on a semi-structured survey, the resultant model is presented. Eight technology variables are identified in the model as responsible for impacting the relationships between the different levels of an organization. As a first foray into this area, the findings in this paper can serve as the foundation for further theory development and empirical testing.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید