عنوان مقاله ترجمه شده:تأثیر بالقوه ارتباط وسیله نقلیه با وسیله نقلیه درباره جاهای پارک در خیابان تحت شرایط ناهمگون
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The Potential Impact of Vehicle-to-Vehicle Communication on On-Street Parking under Heterogeneous Conditions
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201610
چکیده فارسی:هدف این مقاله مطالعه تأثیر تأمین اطلاعات صعودی درباره جاهای پارک در خیابان بر پویایی پارکینگ تحت شرایط ناهمگون است. با استفاده از نمونه شبیه‌سازی بر اساس عامل هوشمند، عملکرد استراتژی ارتباط صعودی وسیله نقلیه با وسیله نقلیه و استراتژی‌ای که حسگرهای پارکینگ و ارتباط وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ترکیب‌شده‌اند باهم مقایسه شده است درروش دوم فضاهای پارک در خیابان تمامی با حس‌گرهایی که قابلیت انتشار وضعیتشان رادارند مجهز شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که زمان جستجو برای اتومبیل‌هایی که "هوشمند" هستند کاهش‌یافته، به‌ویژه در شرایط فضای ناهمگون و برای استراتژی حسگر بنیان. علاوه بر این در مورد استراتژی حسگر بنیان، نتایج نشان داد که اتومبیل‌های هوشمند بهتر از اتومبیل‌های معمولی در تمامی شرایط در مورد فاصله پیاده‌روی عمل کردند. آثار مثبت استراتژی وسیله نقلیه با وسیله نقلیه محدود به بهبود فاصله پیاده‌روی بود.
چکیده انگلیسی:he aim of this paper is to study the impacts of bottom-up information provision about on-street parking places on parking dynamics under heterogeneous conditions. Using an agent-based simulation model, performance is compared between a bottom-up vehicle-to-vehicle communication strategy and a strategy that combines parking sensors and vehicle-to-vehicle communication. In the latter approach onstreet parking places are all equipped with sensors capable of disseminating their status. The results show that search time is decreased for informed ‘smart’ cars, especially under spatially heterogeneous conditions, for the sensor-based strategy. Furthermore, for the case of the sensor-based strategy, the results point out that smart cars outperform regular cars in terms of walking distance under all circumstances. The positive impacts for the vehicle-to-vehicle strategy are limited to walking distance improvements only.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید