عنوان مقاله ترجمه شده:به سوی ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان سرویس ابر جهت امنیت دادهها ی آن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Towards performance evaluation of cloud service providers for cloud data security
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016International Journal of Information Management8
چکیده فارسی:دادههای امروزی بدلیل حفظ حریم شخصی و امنیت، هم از طرف تأمین کنندگان خدمات ابری و هم کاربران ، در همه ی سطوح شامل: سطح ذخیره شده، انتقال ، تقاضا و پردازش دادهها حساس هستند. پردازش ابری در حوزه سلامت، امنیت ملی، خدمات، بانکداری و زمینههای دیگر استفاده شده است و همانطور که در چندسال اخیر دیده ایم تعدادی از کمپانی ها اطلاعات محرمانه را در ابر (سرورهای خدمات ابری) ذخیره کرده اند. بنابراین اطلاعات و حفظ امنیت دادهها یک بحث حساس و حیاتی است که باید بصورت کامل و جامع در حوزه ی محاسبات ابری پیگیری شود. این پژوهش بر روی تحلیل عملکرد مدلهای امنیت داده در محاسبات ابری تمرکز دارد .این مقاله مدلهای امنیت دادههای ابری را مبتنی بر فرایند کاری مدلسازی با نماد (BPMN) پیشنهاد کرده و با شبیه سازی نتایج، کارایی مباحث مربوط به امنیت دادهها را بعنوان بخشی از هرگونه ابتکار عمل سازمانی در زمینه ی مدیریت اجرایی کسب وکار (BPM) نشان داده است.
چکیده انگلیسی:Today’s data is sensitive that requires privacy and security both from the cloud service providers (CSP) as well as from users in its all the form of data states: data at rest, while transferring data, enquiring data, and processing the data. Cloud computing has been applied in the health sector, national security services, banking and other business and companies that store confidential data into the cloud as we have seen in recent years. Therefore, information and data security is a crucial issue that needs to be addressed thoroughly in the cloud computing business. This research deals with the performance analysis of recent cloud data security models. This paper proposes cloud data security models based on Business Process Modeling Notations (BPMN) and simulation results can reveal performances issues related to data security as partofanyorganizationsinitiativeonBusinessprocessmanagement(BPM).
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید