عنوان مقاله ترجمه شده:بهینه سازی کنترل کننده های حرکتی با استفاده از محرک ها و هدف های پایه بیولوژیکی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Optimizing Locomotion Controllers Using Biologically-Based Actuators and Objectives
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015ACM Trans Graph27
چکیده فارسی:ما تکنیکی را برای ترکیب اتوماتیک کنترل کننده های پیاده روی و دویدن برای کاراکترهای شبیه انسانی سه بعدی که به صورت فیزیکی شبیه سازی شده اند ارائه خواهیم کرد. درجات آزادی لگن، زانو و قوزک پا، با استفاده از مجموعه 8تایی از مدل های وترماهیچه ای تپه ای شکل، با قوانین کنترل بیولوژیکی-تحریکی بکار انداخته شده اند. پارامترهای این قوانین کنترلی با یک رویه بهینه سازی که شماری از مولفه های وظیفه حرکتی را پاسخ می دهد، و مدل هزینه انرژی کمینه دارد، انتخاب شده اند. ما اثبات خواهیم کرد که استفاده از محرک ها و هدف های با پایه بیولوژیکی، به طور قابل ملاحظه ای واقعیت قدم های زده شده توسط کنترل کننده های حرکتی را که بدون استفاده از داده کنترل مسیر حرکت عمل می کند، افزایش می دهد و نشان خواهیم داد که هزینه انرژی مصرفی، سنجش ساده و واحدی از تلاشی خواهد بود که برای بهینه سازی کنترل هردو کار قدم زدن و دویدن انجام می شود.
چکیده انگلیسی:We present a technique for automatically synthesizing walking and running controllers for physically-simulated 3D humanoid characters. The sagittal hip, knee, and ankle degrees-offreedom are actuated using a set of eight Hill-type musculotendon models in each leg, with biologically-motivated control laws. The parameters of these control laws are set by an optimization procedure that satisfies a number of locomotion task terms while minimizing a biological model of metabolic energy expenditure. We show that the use of biologically-based actuators and objectives measurably increases the realism of gaits generated by locomotion controllers that operate without the use of motion capture data, and that metabolic energy expenditure provides a simple and unifying measurement of effort that can be used for both walking and running control optimization.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید