عنوان مقاله ترجمه شده:بهینه سازی مسیریابی برای شبکه های IP توسط جایگزین های بدون لوپ
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Routing optimization for IP networks with loop-free alternates
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Computer Networks16
چکیده فارسی:جایگزین های بدون لوپ (LFA) برای مسیردهی مجدد سریع (FRR) در شبکه هایIP میان دامنه ای توسعه یافته اند. آنها ابزارهایی ساده و استاندارد بوده که از قبل توسط فروشندگان مختلف ارائه شده اند. با این حال، LFAها دو ایراد عمده دارند. اولا حفاظت در برابر خرابی تمام لینک ها یا خطاهای یک گره منفرد را با وجود ارتباط فیزیکی فراهم نمی کنند، و ثانیا برخی از LFAها باعث ایجاد حلقه های مسیریابی در هنگام خرابی های متعدد یک گره میشوند. LFA ها ممکن است به دلایل مختلف بکار گرفته شوند که ما آنها را در این مقاله اپلیکیشن می نامیم. همچنین تعاریفی برای پوشش LFA ارائه میکنیم که درجه سودمندی نرم افزاری LFAهای موجود در شبکه را تعیین میکنند. در دسترس پذیری LFAها و اینکه آیا آنها می توانند باعث حلقه های مسیریابی باشند، به شدت به مسیریابی IP بستگی دارد که با انتخاب هزینه های لینکIP تعیین شده است. برای به حداکثر رساندن مزیت کاربرد LFA، ما هزینه های لینک IP را با استفاده از پوشش LFA به عنوان تابع هدف بهینه میکنیم. همچنین امکان سنجی و اثربخشی این رویکرد را در چند شبکه نمونه شرح داده، و نشان می دهیم که انتخاب تابع بهینه سازی مناسب برای حداکثر رساندن پوشش LFA بسیار حیاتی است. با این حال، به حداکثر رساندن پوشش دهی LFA می تواند به عدم توازن ترافیکی قابل توجهی منجر شود و ممکن است باعث سربارهای لینک بالا شود. بنابراین، ما بهینه سازی پارتو را پیشنهاد کرده و نشان می دهیم که هزینه های لینک نتیجه می تواند به پوشش دهی بالای LFA و سربارهای لینک کم منجر شود.
چکیده انگلیسی:Loop-free alternates (LFAs) have been developed for fast reroute (FRR) in intradomain IP networks. They are simple, standardized, and already offered by several vendors. However, LFAs have two major drawbacks. They often cannot provide failure protection against all single link or node failures in spite of physical connectedness, and some LFAs cause routing loops in scenarios with node or multiple failures. LFAs may be applied for various reasons that we call applications in this work. We propose several definitions for LFA coverage that quantify the application-specific utility of LFAs available in the network. The availability of LFAs and whether they can cause routing loops heavily depend on the IP routing which is determined by the choice of administrative IP link costs. To maximize the benefit of LFA usage, we optimize the IP link costs using LFA coverage as objective function. We demonstrate the feasibility and effectiveness of that approach in several test networks, and show that the choice of the right optimization function is crucial to maximize LFA coverage. However, maximizing LFA coverage can lead to significant traffic imbalance and may result in high link loads. Therefore, we suggest Pareto-optimization and demonstrate that resulting link costs can lead to both high LFA coverage and low link loads.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید