عنوان مقاله ترجمه شده:بندهای هاردشیپ و فورس ماژور در توافقنامه های بین المللی سرمایه گذاری مشترک نفتی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The Hardship and Force Majeure Clauses in International Petroleum Joint Venture Agreements
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2011Legal Research Paper Series9
چکیده فارسی:این مقاله سعی دارد تبیین کند که طرفین قراردادهای نفت و گاز چطور می توانند از بندهای هاردشیپ و فورس ماژور به عنوان ابزاری برای ترغیب مذاکره استفاده کنند، خصوصا در مواردی که قرارداد فاقد بندی برای مذاکره مجدد می باشد. برای انجام این کار، من ابتدا بندهای هاردشیپ و فورس ماژور را تعریف کرده ام. سپس، مثال هایی از استفاده اخیر از بندهای فورس ماژور و هاردشیپ ارائه داده ام. نتیجه گیری من این است که بندهای هاردشیپ به وضوح می توانند به مذاکره مجدد بپردازند اما دیدگاه سنتی براین است که بندهای فورس ماژور مربوط به تعلیق یا فسخ قرارداد می باشند. از این رو، من استدلال کرده ام که گرچه واکنش سنتی تعلیق یا فسخ قرارداد است، واکنش دیگر می تواند مذاکره مجدد باشد.
چکیده انگلیسی:This piece tries to establish how parties to oil and gas agreements may rely on Hardship and Force Majeure clauses as means of encouraging renegotiation, particularly in cases lacking a contractual term providing for renegotiation. In doing so, I first give a definition of Hardship and Force Majeure clauses. I, then, provide examples form recent practice of both Hardship and Force Majeure clauses. I conclude that Hardship clauses clearly can deal with renegotiation but the traditional view is that Force Majeure clauses deal with suspension or termination of the contracts. I, hence, argued that although the traditional response was suspension or termination of contract, another possible response is renegotiation.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید