عنوان مقاله ترجمه شده:برنامه ریزی خطی چند منظوره برای تخصیص بهینه آب بر اساس معیارهای اقتصادی و رضایتمندی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Multi-objective Linear Programming for Optimal Water Allocation Based on Satisfaction and Economic Criterion
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015RESEARCH ARTICLE - CIVIL ENGINEERING13
چکیده فارسی:یک مدل ساده ی جبری تخصیص اب برای تخصیص بهینه منابع اب در دسترس بین یک تابع دو منظوره مورد توجه هستند. تابع تک منظوره ی اول سطح رضایتمندی بین بخش های مختلف متقاضی آب را بهینه سازی میکند .درحالیکه دومین تابع تک منظوره بازده خالص اقتصادی را به حداکثر میرساند.تابع چند منظوره این دو تابع تک منظوره را ادغام میکند.این تابع دو تکنیک بهینه سازی را مد نظر میگیرد.تکنیک محدودیت مساوی همزمان و تکنیک وزن دهی برای بهینه سازی سطح رضایتمندی و بازدهی اقتصادی خالص.این مدل در حوزه رودخانه هینگل در استان بلوچستان کشور پاکستان بکار رفته است.برای ارزیابی قابلیت اجرای این مدل در شرایط مختلف طرحهای مختلفی بکار رفته تا تغییر ها را در کمترین سطح رضایتمندی بررسی کرده و اولویت بندی بخش های مختلف متقاضی آب را مشخص نماید. نتایج حاکی از ان است که میزان بازدهی اقتصادی حاصل ازB1W1 میان B0W1 و B1W0. قرار می گیرد. درواقع این نوعی ترازی بین دو تابع مجزاست.این مدل به دلیل سادگی و قابلیت اجرایی بالادر شرایط مختلف به سادگی سازگار میشود.
چکیده انگلیسی:n this study, a simple deterministic water allocation model was developed to optimally allocate limited available water resources among different water-use sectors. The model considers two single-objective functions and one multi-objective function. The first single objective (B ) optimizes the satisfaction levels among various water demand sectors, whereas the second single objective (B 0 1 W W 1 ) maximizes net economic benefits. The multiobjective (B 0 ) combines the first two single objectives. For the multi-objective function, the model considers two optimization techniques, a simultaneous compromise constraint technique and a weighting technique to optimize both the satisfaction level and economic benefits. The model is applied to the Hingol River basin in the Baluchistan Province of Pakistan. To evaluate the model’s applicability under different situations, different schemes are applied to consider variations in the minimum satisfaction level and to assign priorities to various water-use sectors. The results indicate that the value of economic benefits obtained by B 1 W 1 lies between B 0 W 1 and B 1 W 0 1 W . This is a compromise between the two individual objectives. The model is easy to adopt under different conditions, because of its simplicity and flexibility.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید