عنوان مقاله ترجمه شده:بررسی ظرفیت شبکه های گسترده ارتباطی مراکزداده ابر عمومی در سراسر جهان
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:On the Performance of the Wide-Area Networks Interconnecting Public-Cloud Datacenters around the Globe
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Computer Networks22
چکیده فارسی:با توجه به الگوهای ظرفیت فعلی، روند پژوهش ها، و آخرین گزارشات، ظرفیت شبکه های گسترده با گره های ابری توزیع‌شده در محل های جغرافیایی مختلف متصل به هم (به عنوان مثال شبکه بین مراکز داده) روز به روز بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله ما فقط رویکردهای فعال را بررسی کرده ایم (بنابراین ما به اطلاعات محدود ارائه‌دهندگان وابسته نیستیم) و به تجزیه و تحلیل عمیق این زیرساخت ها برای دو تامین‌کننده پیشرو ابر عمومی یعنی وب سایت خدماتی آمازون و مایکروسافت آزور می پردازیم. در این مقاله، یک ارزیابی از ظرفیت این شبکه ها به صورت تابعی از چندین فاکتور پیکربندی تحت کنترل مشتری و موارد خاص دیگری ارائه می شود. تجزیه و تحلیل این موارد و علل ریشه ای آن، و همچنین هزینه خدمات مرتبط، یک نگاه عمیق از تأثیر آن بر کیفیت خدمات دریافت شده توسط مشتریان ابر و نتایج مقالاتی که از آن ها چشم پوشی کرده اند در این مقاله فراهم شده است. نتایج ما نشان می دهد که زیرساخت بین مراکز داده آزور از نظر ظرفیت (با میانگین 56%) بهتر از آمازون است. از طرفی، عملکرد دو ارائه‌دهنده نیز از نظر زمان تاخیر به جز در موارد خاصی قابل مقایسه است. علاوه بر این، برخی از عوامل پیکربندی مشتریان ابر (مانند VM گران قیمت بزرگ، منتشر شده برای ظرفیت بهتر شبکه) ممکن است هیچ تاثیری بر روی ظرفیت شبکه درون مراکز داده نداشته باشد. ظرفیت پایین در مواقعی حتی ممکن است منجر به هزینه های بیشتر برای مشتریان شود. شواهد تجربی نشان می دهد که ارائه‌دهندگان ابر عمومی در برخی از مناطق جغرافیایی به ارائه‌دهندگان شبکه های خارجی وابسته هستند و همین امر منجر به وجود ظرفیت پایین و هزینه های بیشتر می شود. یک مقایسه اجمالی با آثار قبلی نشان می دهد که ظرفیت TCP بهتر نشده است، در حالی که شواهدی مبنی بر ظرفیت لینک بیشتروجود دارد.
چکیده انگلیسی:ACCEPTED MANUSCRIPT According to current usage patterns, research trends, and latest reports, the performance of the wide-area networks interconnecting geographically distributed cloud nodes (i.e. inter-datacenter networks) is gaining more and more interest. In this paper we leverage only active approaches—thus we do not rely on information restricted to providers—and propose a deep analysis of these infrastructures for the two public-cloud leading providers: Amazon Web Services and Microsoft Azure. Our study provides an assessment of the performance of these networks as a function of the several configuration factors under the control of the customer and evidences specific cases of particular interest. The analysis of these cases and of their root causes, also related with service fees, provides insights on their impact on both the Quality of Service perceived by cloud customers and the outcomes of studies neglecting them. Our results show that Azure inter-datacenter infrastructure performs better than Amazon’s in terms of throughput (+56%, on average). On the other hand, the performance of the two providers is comparable in terms of latency, with the exception of limited specific cases. Moreover, some of the configuration factors cloud customers can leverage (such as larger more expensive VM sizes, advertised to have better network performance) may have no effect on the inter-datacenter network performance actually perceived. Counterintuitively, lower performance may even be related to higher costs for the customer. Experimental evidences show that public-cloud providers also rely on external network providers for some geographical regions, which is the cause of lower performance and higher costs. A comparison with previous works show that TCP throughput has not been improved recently, while evidences of higher link capacities have been found.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید