عنوان مقاله ترجمه شده:بررسی خواص روان کارهای افشانشی در فرایند ریخته‌گری تحت‌فشار
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Characterization of spray lubricants for the high pressure die casting processes
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2008journal of materials processing technology8
چکیده فارسی:در حین فرایند ریخته‌گری تحت‌فشار، روان‌کار برای خنک کردن قالب ها و تسهیل خروج قطعه در قسمت درونی قالب پاشیده می‌شود. اثرات خنک کاری روان‌کار قالب، با استفاده از آنالیز توزین حرارتی (TGA)، حسگرهای شار حرارتی (HFS) و تصویربرداری مادون‌قرمز مورد بررسی قرار گرفتند. سیر تکاملی شار حرارتی و تصاویر گرفته‌شده توسط دوربین مادون‌قرمز سرعت‌بالا نشان دادند که اعمال روان کار یک فرایند کوتاه و گذرا می باشد. زمان پاسخ‌دهی کوتاه حسگرهای HFS نظارت و فراگیری داده های حرارت سطحی و شار حرارتی را بدون نیاز به پردازش داده های اضافی امکان‌پذیر می‌سازد. مجموعه ی مشابهی از آزمایش‌ها با استفاده از آب د یونیزه نیز برای ارزیابی اثر روان‌کار انجام داده شد. شار حرارتی بالای به‌دست‌آمده در C° 300 به خواص ترکنندگی و جذب روان کار نسبت داده شد. تصاویر مربوط به مخروط پاشش و جریان روانکار بر روی قالب نیز برای توضیح تکامل شار حرارتی مورد استفاده قرار گرفتند.
چکیده انگلیسی:During the high pressure die casting process, lubricants are sprayed in order to cool the dies and facilitate the ejection of the casting. The cooling effects of the die lubricant were investigated using thermogravimetric analysis (TGA), heat flux sensors (HFS), and infrared imaging. The evolution of the heat flux and pictures taken using a high-speed infrared camera revealed that lubricant application was a transient process. The short time response of the HFS allows the monitoring and data acquisition of the surface temperature and heat flux without additional data processing. A similar set of experiments was performed with deionized water in order to assess the lubricant effect. The high heat flux obtained at 300 C was attributed to the wetting and absorbent properties of the lubricant. Pictures of the spray cone and lubricant flow on the die were also used to explain the heat flux evolution. ◦
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید