عنوان مقاله ترجمه شده:بررسی تسهیم تقسیم طول موج متراکم و نسل بعدی اینترنت نوری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Review of Dense Wavelength Division Multiplexing and Next Generation Optical Internet
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013International Journal of Engineering Science and Innovative Technology9
چکیده فارسی:با ظهور قرن 21، رشد نمایی اینترنت و انقلاب در برنامه های کاربردی با پهنای باند بالا ظرفیت تقاضایی را ایجاد کرده است که از حدود TDM سنتی تجاوز کرده است. در نتیجه، ظاهرا پهنای باند پایدار که با استقرار فیبر نوری وعده داده شده است، از پای درآمده است. به منظور برآورده کردن تقاضای فزاینده برای پهنای باند، یک فناوری که تسهیم تقسیم طول موج متراکم (DWDM) نامیده می شود، توسعه یافته است که ظرفیت یک فیبر مجزا را چند برابر می کند. این مقاله مفهوم توامان شبکه-های نوری و DWDM را بحث وبررسی می کند. همچنین به طور دقیق سیستم DWDM و مؤلفه های مختلف شبکه تمام نوری مانند تقویت کننده های نوری (اپتیکی)، تسهیم کننده های فزود/فرود نوری، شکاف دهنده های نوری و غیره را توصیف می کند. علاوه برآن IP سنتی در سراسر معماری SONET که امروزه وجوددارد، بررسی می شود و مفهوم انتقال بسته های IP خام بر یک لایه اپتیکی که DWDM را بکار می گیرد، مطرح می شود. الزامات برای ایجاد یک شبکه تمام نوری و موضوعات مربوطه مانند تکامل نیز در این جا بحث وبررسی می شود. این مقاله به عنوان یک راهنما برای شبکه های انتقال نوری بکار می آید.
چکیده انگلیسی:With the advent of 21 st century, the exponential growth of Internet and the revolution in high bandwidth applications have created capacity demands that exceed traditional TDM limits. As a result, the once seemingly inexhaustible bandwidth promised by the deployment of optical fiber is being exhausted. To meet growing demands for bandwidth, a technology called Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) has been developed that multiplies the capacity of a single fiber. This paper discusses the twin concept of optical networking and DWDM. The paper explains in detail the DWDM system and various components of an all-optical network like Optical Amplifiers, Optical Add/Drop Multiplexers, Optical Splitters etc The traditional IP over SONET architecture as it exists today is reviewed and the concept of transmitting raw IP packets over an optical layer which employs DWDM is put forth. The requirements for creating an all optical networks and issues pertaining such an evolution have been discussed here. This paper shall serve as a guide to the optical transport networks.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید