عنوان مقاله ترجمه شده:بررسی ترکیب پایداری و مدیریت زنجیره تامین
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Exploring the integration of sustainability and supply chain management Current state and opportunities for future inquiry
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2012International Journal of Physical Distribution & Logistics Management23
چکیده فارسی:چکیده : هدف از این مقاله، بررسی تحقیقات موجود و تحقیقات آکادمیک مربوط به مفهوم مدیریت زنجیره پایدار می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : محققان بیشتر به بررسی ادبیات مربوط به ( پایداری ) و ( مدیریت زنجیره تامین ) پرداخته اند. این ادبیات به کمک ماتریس طبقه بندی، دسته بندی شده اند تا بررسی های اخیر را در سه دسته ( لجستیک/ مدیریت زنجیره تامین، عملکرد/ مدیریت تولید و مدیریت اجتماعی/ محیطی) طبقه بندی کند. آنالیز انجام شده در این مقاله نیز به فرصت های تحقیقاتی آتی در این زمینه اشاره خواهد کرد. یافته ها : یافته ها نشان می دهند که ادبیات موجود بیشتر بر روی پایداری و ابعاد زنجیره تامین تمرکز می کنند. به علاوه پیشنهاد یافته ها، پیدایش گروهی از برنامه ها در بعد منحصر به فرد مانند لجیستیک سبز در بعد محیطی و همچنین دسته ای از برنامه ها که نسبت به ابعاد ثابت هستند می باشد. این آنالیز، پایه گذار زمینه های متعددی برای تحقیقات آتی خواهد بود. ابتکار/ ارزش : این مقاله به افزایش اطلاعات ما در زمینه پایداری که وابسته به مدیریت زنجیره تامین می باشد، کمک خواهد کرد. در این مقاله از روش خط سه گانه پایین استفاده می شود و از المان های مدیریت زنجیره تامین استفاده خواهد شد که قبلا در ادبیات موضوع به آنها اشاره شده است و از آن برای طبقه بندی ادبیات موضوع به صورت سیستماتیک استفاده می شود.
چکیده انگلیسی:Purpose – The aim of this paper is to provide a snapshot of the existing research and suggest potential opportunities for academic inquiry related to the concept of sustainable supply chain management. Design/methodology/approach – The researchers review the extant literature at the intersection of “sustainability” and “supply chain management”. This literature is subsequently categorized with the aid of a classification matrix derived from the literature in order to review the current state of thought development across three distinct disciplines (logistics/supply chain management, operations/production management and social/environmental management). The analysis suggests future research opportunities in this area. Findings – The findings indicate that the existing literature is primarily focused on individual sustainability and supply chain dimensions rather than taking a more integrated approach. In addition, the findings suggest both the emergence of a group of themes within an individual dimension, such as green logistics within the environmental dimension as well as a set of themes that are consistent across dimensions. The analysis establishes several areas of opportunity for future inquiry. Originality/value – The paper contributes to our knowledge on sustainability as it relates to supply chain management by using the triple bottom line approach and supply chain management elements that had been previously established in literature as a means to classify extant literature in this space and identify specific research opportunities in a systematic manner.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید