عنوان مقاله ترجمه شده:بحث های دینی- اخلاقی در مورد اهدای عضو در میان مسلمانان اروپا: مثالی از اخلاق زیستی اسلامی فراملی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Religio-ethical discussions on organ donation among Muslims in Europe: an example of transnational Islamic bioethics
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2012Med Health Care and Philos14
چکیده فارسی:این مقاله به تحلیل بحث های دینی- اخلاقی محققان دینی مسلمان در اروپا و به ویژه در بریتانیا و هلند در مورد موضوع اهدای عضو می پردازد. پس از بیان مباحث مقدماتی در مورد فتوا (دستورات مذهبی اسلامی) مرتبط با اخلاق زیستی و زمینه اجتماعی- سیاسی که در موضوع اهدای عضو نیز مطرح گریده است، این مقاله به مطالعه سه فتوای صادر شده در اروپا که مطالعات آکادمیک جدید در مورد آنها صورت نگرفته است، می پردازد. در سال 2000، شورای فتوا و تحقیق اروپا (ECFR) فتوایی را درمورد اهدای عضو صادر کرد. علاوه بر فتوای این شورا، دو فتوای دیگر نیز به ترتیب در بریتانیا توسط شورای قوانین اسلامی (شریعت) در سال 1995 و در هلند توسط محقق مسلمان مراکشی، مصطفی بن حمزه در کنفرانس اسلام و اهدای عضو در مارس 2006 صادر شد. این سه فتوا نشان می دهند که طیف وسیعی از محققین و مراجع مسلمان اجازه اهدای عضو را صادر کرده اند و این موضوع برای اهدای اعضا به غیر مسلمانان نیز صادق می باشد. علاوه براین، آنها نشان داده اند که فراملیت بودن یکی از شاخصه های اصلی اخلاق زیستی اسلامی در دوره معاصر به شمار می آید. مسلمانان ساکن غرب در طی ارائه یک پیشنهاد جهت بیان نظرات خود در مورد اهدای عضو، توجه ویژه ای به فتوا های صادر شده از سوی جهان اسلام دارند.
چکیده انگلیسی:This article analyzes the religio-ethical discussions of Muslim religious scholars, which took place in Europe specifically in the UK and the Netherlands, on organ donation. After introductory notes on fatwas (Islamic religious guidelines) relevant to biomedical ethics and the socio-political context in which discussions on organ donation took place, the article studies three specific fatwas issued in Europe whose analysis has escaped the attention of modern academic researchers. In 2000 the European Council for Fatwa and Research (ECFR) issued a fatwa on organ donation. Besides this “European” fatwa, two other fatwas were issued respectively in the UK by the Muslim Law (Shariah) Council in 1995 and in the Netherlands by the Moroccan religious scholar Mus ˙ t ˙ afa¯ Ben H ˙ amza during a conference on “Islam and Organ Donation” held in March 2006. The three fatwas show that a great number of Muslim religious scholars permit organ donation and this holds true for donating organs to non-Muslims as well. Further, they demonstrate that transnationalism is one of the main characteristics of contemporary Islamic bioethics. In a bid to develop their own standpoints towards organ donation, Muslims living in the West rely heavily on fatwas imported from the Muslim world
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید