عنوان مقاله ترجمه شده:بانک ها یا بانک های سایه: رقبا یا مکمل ها؟
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Banks and shadow banks: Competitors or complements?
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016J. Finan. Intermediation9
چکیده فارسی:مدیران بانک ها می توانند تمام سرمایه های پرخطر یک بانک نظارت شده و اوراق بهادار خارج از تراز نامه ی نهادهای واسط را خریداری کنند. انتخاب نهاد مورد نظر بستگی به این موضوع دارد که آیا مدیران بانک ها می توانند پایین ترین ارزش سرمایه ی SPV را به وسیله ی تضمین SPV با درآمدهای بانک برگردانند. وقتی هیچ تضمینی وجود ندارد، استفاده از SPV برای سطوح بالایی از حداقل سرمایه ی مورد نیاز بسیار مفیدتر است چرا که در این موارد SPV بانک را از فشار خارج می کند. در مقابل، وقتی مدیران بانک تضمین SPVرا باز می گردانند یا وقتی سرمایه ی مورد نیاز بالا باشد، بانک باید برای SPV کار کند تا سود اوراق بهادار را برای بانک بدست آورد. بانک و واسط های SPV مکمل یکدیگرند.
چکیده انگلیسی:Bank managers can buy risky assets through a regulated bank and through an off-balance sheet special purpose vehicle (SPV). The choice of the preferred entity depends on whether bank managers can lower the cost of SPV funding by guaranteeing SPV returns with bank proceeds. When there are no guarantees, using the SPV is more profitable for high levels of the minimum capital require- ment, in which case the SPV crowds out the bank. Contrary, when bank managers guarantee SPV returns, the bank needs to operate for the SPV to take advantage of recourse to the bank’s balance sheet also when the capital requirement is high. The bank and the SPV intermediation become complements.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید